קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
לקראת התקן תדלוק אוניברסלי

לקראת התקן תדלוק אוניברסלי

משרד התשתיות חויב להגיש לוועדת הכלכלה את תקנות הדלקנים האוניברסאליים תוך חודש

 
ועדת הכלכלה של הכנסת דנה  בבקשתו של שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, להאריך בשלושה חודשים את התקופה במהלכה עליו להגיש לאישור הוועדה את התקנות לפי חוק משק הדלק (קידום תחרות).
 
על-פי הצעת החוק של ח"כ שי חרמש, שאושרה בקריאה שנייה ושלישית כבר באוגוסט האחרון, התקן התדלוק האוטומטי ("דלקן") יהפוך להתקן אוניברסאלי. לפי החוק, ההתקן יאפשר לרכוש דלק מכל חברת דלק, בין אם ההתקן שייך לאותה חברה או הותקן על ידיה ובין אם לאו. החוק קבע כי על שר התשתיות להעביר לוועדת הכלכלה תקנות ליישום השינוי תוך 3 חודשים מיום כניסתו של החוק לתוקף (22 באוקטובר השנה), אך אפשר לו לבקש ארכה של 3 חודשים נוספים.
 
כעת ביקש שר התשתיות, כאמור, לקבל ארכה להגשת התקנות לאישור הוועדה. יו"ר הוועדה, ח"כ אופיר אקוניס, אמר כי הוא נדהם לנוכח הבקשה. "הופתעתי לרעה מהבקשה", הוסיף אקוניס. "אין שום סיבה אמיתית לבקשת הדחייה, אנו דנים בנושא שמטפלים בו כבר 13 שנה. זה חוק שמקדם את התחרות במשק הדלק למרות כל ההתנגדויות של חברות הדלק".
 
אקוניס הקריא את עמדתו של יוזם החוק, ח"כ חרמש, שנבצר ממנו להגיע לישיבה לנוכח השתתפותו בכנס שדרות. "אני חד משמשית מתנגד למתן ארכה נוספת לגיבוש תקנות להתקנת דלקנים אוניברסאליים" כתב חרמש לאקוניס. "משרד התשתיות פרסם את התקנות באתרו כבר לפני מספר שבועות והבקשה לדחות את אישורן גורמת לי לתהות, האם משרדי הממשלה נתנו לחברות הדלק להפחיד ולשתק אותם? ידוע הוא שהיו"ר אקוניס הוא מתומכי החוק ועולה בי חשש ממשי שהדחייה היא חלק מטקטיקה של חברות הדלק המקוות כי יעלה בידן לפתוח את כל הדיון מחדש אם יתחלף יו"ר הוועדה".
 
היו"ר אקוניס ביקש מנציגי משרד התשתיות הסברים מדוע הם מבקשים את הדחייה. חן בר יוסף ממנהל הדלק והגז במשרד התשתיות אמר כי "המשרד מעוניין בקידום התקנות ועבד ב-3 החודשים האחרונים באופן אינטנסיבי מול משרד המשפטים, משרד האוצר והממונה על ההגבלים העסקיים וכבר גיבש טיוטה של התקנות ופרסם אותה לעיון הציבור". לדבריו, כעת מתייחס המשרד להערות הציבור לתקנות ומבצע מקצה שיפורים. "אנחנו נמצאים ממש בישורת האחרונה", אמר. "אני מקווה שנסיים את העבודה עוד לפני תום 3 החודשים".
 
למרות זאת, היו"ר אקוניס התנגד בתוקף להארכת התקופה ואמר כי מדובר בהפרה בוטה של החוק. "מדובר בפגיעה בכנסת שהיא בלתי מתקבלת על הדעת", הוסיף. לעומת זאת, ח"כ חמד עמאר נטה לאשר את בקשת שר התשתיות לקבל ארכה של 3 חודשים, תוך תקווה שהתקנות יגיעו לאישור הוועדה קודם לכן.
 
 לבסוף הסכים אקוניס להצעתו של ח"כ עמיר פרץ, לפיה משרד התשתיות לא יקבל ארכה של 3 חודשים אלא של חודש אחד בלבד. הוועדה אישרה בסופו של דבר כי משרד התשתיות יחויב להגיש לה את התקנות לא יאוחר מה-10 בדצמבר 2010.