קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מי זוכר את הצהרת הנשיא פרס

מי זוכר את הצהרת הנשיא פרס

עלייה של כ-14 מליון טון בפליטות גזי החממה של ישראל למרות הצהרות הממשלה לשיפורים...

עלייה של כ-14 מליון טון בפליטות גזי החממה של ישראל למרות הצהרות הממשלה לשיפורים...
 
זכורה הצהרתו של הנשיא פרס בועידת האו"ם בקופנהגן שהפכה באמצעות החלטת ממשלה ליעד ההפחתה הרשמי אליו מכוונת מדינת ישראל: צמצום של 20% מפליטות גזי חממה בתרחיש "עסקים כרגיל" עד שנת 2020. בהקשר זה, יש לציין דו"ח חדש של המשרד להגנת הסביבה, "איכות הסביבה בישראל, מדדים, נתונים ומגמות" המציין כי למרות ירידה בריכוז מזהמי אוויר שונים, חלה עלייה של כ-14 מליון טון בפליטות גזי החממה של ישראל בין השנים 1996 ל-2007.
 
על רקע זה אמורה הועדה הבין משרדית בראשות מנכ"ל משרד האוצר חיים שני לפרסם את המלצותיה לצעדים להשגת ההפחתה בימים הקרובים. ארגוני קואליציית "דרכים לקיימות" עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות וחוששים כי המלצותיה ילקו בחסר, בין היתר (על-פי הדיווחים שהתקבלו) קשיים מול משרד התשתיות ואי-התכנסות תת הועדה לענייני תמהיל הדלקים ומשק החשמל – שאחראים על נתח נכבד בפליטות גזי החממה של ישראל.
 
נציגי הקואליציה הציגו את עמדתם בדיון שנערך בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, במסגרת דיון בדו"ח המבקר אודות היערכות מדינת ישראל להפחתת פליטות גזי חממה. הדו"ח יצא לאור עוד לפני ועידת קופנהגן. בדיון הציגו נציגי משרד המבקר את עיקריו והצהירו, כי לאור הבעיות הפוטנציאליות בהמלצות ועדת שני עליהן הצביעו הארגונים, יש להמשיך ולעקוב אחר התנהלות הממשלה בנושא זה.