קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מאבק סביב חוק איכות הסביבה

מאבק סביב חוק איכות הסביבה

רוצים לפטור מוסדות המדינה מפיקוח נאות

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בראשות ח"כ דוד אזולאי ממשיכה לדון בהצעת חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התש"ע - 2010. החוק כבר אושר בקריאה הראשונה בכנסת והועדה מכינה אותו לקריאה שנייה ושלישית.
מטרת החוק היא להגן על הסביבה באמצעות עיגון והרחבת סמכויות ופיקוח של פקחי המשרד להגנת הסביבה ושל רשויות אחרות. ההצעה היא שילוב של הצעת חוק ממשלתית והצעתו הפרטית לחוק של ח"כ ד"ר דב חנין.
במקביל,  נידון הסעיף בהצעה הממשלתית שמאפשר סלחנות יתר וחריגה של מוסדות המדינה מאכיפה סביבתית. על פי הנוסח המקורי של ההצעה הממשלתי: "מפקח לא יפעיל סמכויותיו לפי פקודה זו כלפי המדינה ומוסדותיה".
האפשרות שחלק ניכר ממוסדות המדינה לא יהיו כפופים לאכיפה סביבתית קוממו את חברי הועדה ח"כ ד"ר דב חנין וניצן הורוביץ.

בסופו של דבר הומלץ על ההצעה "שרק מפקח שאינו עובד מדינה לא יוכל להפעיל את סמכויותיו כלפי מוסדות המדינה". סעיף עליו הייתה הסכמה הוא: "כל המפקחים יאושרו לאכיפה על ידי המשרד להגנת הסביבה והמשרד יהיה גם הממונה על הכשרת כלל מפקחי הסביבה".
הנוסח המקורי של החוק איפשר סמכויות מעצר ביחס למספר מצומצם של עבירות סביבתיות חמורות שלא מופיע בנוסח של הממשלה. נציגי המשרד לבטחון פנים השיבו כי הם בוחנים בימים אלו את עמדתם ביחס לשאלה זו וח"כ אזולאי ביקש מהם להציג עמדה זו בהקדם. בנושא זה הודיע ח"כ חנין כי אם ישונה סעיף זה בחוק (סעיף 7), ויימנעו סמכויות מעצר, הוא ייאלץ לבקש פתיחה מחודשת של הדיון בסעיף זה.