קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
בוחנים המימון להפקת הגז

בוחנים המימון להפקת הגז

נוכח איומי הקפאת ההפקה מצד המשקיעים - ועדת ששינסקי החליטה על הקמת צוות משנה לבחינת סוגיות המימון

 
 
מתוך הכרה בחשיבות אספקת גז למשק הישראלי כבר בשנת 2013 וכן בצורך למנוע עיכובים בפיתוח שדה "תמר", החליטה בימים האחרונים ועדת ששינסקי על הקמת צוות-משנה לבחינת סוגיות המימון הנובעת לכאורה מטיוטת עיקרי מסקנות הועדה, זאת בעקבות טענות שהועלו מצד החברה המחזיקה ברישיונות הקידוח בשדה "תמר".
 
נציגי החברה יתבקשו להעביר לוועדה, בהקדם האפשרי, את כל הנתונים הרלוונטיים שיש בהם כדי להסביר ולבסס את סוגיית המימון המיידית של שדה "תמר", ככל שישנה, ובפרט את הממצאים המצביעים על הזיקה הנטענת לטיוטת מסקנות הועדה.
 
בנוסף לכך, הנחה שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, את מנכ"ל האוצר, מר חיים שני, ללוות את עבודת חברי הועדה ולסייע, ככל שניתוח הממצאים שיועברו יחייב התייחסות נוספת מצד משרד האוצר, מעבר לתחום עיסוקה של הועדה.