קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מוציאים פחות לאיכות הסביבה

מוציאים פחות לאיכות הסביבה

במדינות האיחוד האירופי ממוצע ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה (כולל ענף גז ואספקת המים) בשנת 2006 היה כ- 0.44% מהתל"ג

סקר ראשון של הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה
על השקעת התעשיה באיכות הסביבה
·            ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה הסתכמו בשנת 2008 בכ- 2.46 מיליארד ש"ח. מתוכם, הסתכמו ההשקעות בנכסים קבועים בכ- 1.3 מיליארד ש"ח וההוצאות השוטפות בכ- 1.16 מיליארד ש"ח.
·            הוצאות בתחום הגנה על איכות האוויר והאקלים (43%) והטיפול בשפכים (30%) היוו את רוב ההוצאות לשמירה על הסביבה - 73%.
·            עיקר ההוצאות בתחום הגנה על איכות האוויר והאקלים היו בשנת 2008 של ענפי זיקוק הנפט והחשמל.
·            הענף עם ההוצאות הגבוהות ביותר על טיפול בשפכים היה ענף הכימיקלים, מוצרים כימיים ותעשיית הפלסטיק והגומי.
·            השקעות עבור פעולות של פתרון קצה (טיפול בזיהום לאחר שנוצר) מהוות כ- 75% מסך ההשקעות, כאשר 25% הושקעו בפעולות של טכנולוגיה נקייה.
·            סך ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה מהוות כ- 0.34% מהתוצר הלאומי הגולמי (תל"ג) לשנת 2008. במדינות האיחוד האירופי  ממוצע ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה (כולל ענף גז ואספקת המים) בשנת 2006 היה כ- 0.44% מהתל"ג.