קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
שדרוג מתקני טיהור

שדרוג מתקני טיהור

בעקבות תקנות משרד הבריאות, המגדירות מחדש את איכות מי-השפכים: אורבניקס מציעה שירות חדש

 
 
משרד הבריאות פרסם לאחרונה תקנות חדשות המציבות בפני הרשויות המקומיות את הצורך לשפר  את איכות מי-השפכים ורמת הטיפול במתקני הטיהור השונים ברחבי הארץ.  התקנות החדשות ייכנסו לתוקפן עוד כשנתיים, ועד אז, על הרשויות למצוא דרכים לכיסוי ההוצאות הכרוכות בשדרוג מתקני הטיהור (אגרת הון, היטלים וכו'), וההוצאות השוטפות הנלוות לטיהור ברמה גבוהה יותר, תהליכי ניטור ומעקב על בסיס יומי, הכנת דוחות וכיו"ב.
 
על רקע זה, מציעה חברת אורבניקס למועצות איזוריות, אשר עדיין פועלות באמצעות גביית אגרות והיטלים מכוח חוק עזר, להכין תחשיבים כלכליים ולהנחות את המועצה במציאת פתרונות כלכליים לעמידה בדרישות החדשות.
צבי קוסוור, מתכנן ערים ואזורים בחברת אורבניקס ואחראי תחום חוקי העזר בחברה, מעריך כי  הציפייה לעמידה ביעדי האיכות שהגדיר משרד הבריאות, תרד בהתאמה ממתקנים גדולים לקטנים. "מתקנים גדולים אשר מי-הקולחים המופקים מהם צפויים לשמש להשקיה בלתי מוגבלת, יידרשו לעמידה מלאה ביעדי האיכות, מתקנים בינוניים יידרשו, כפי הנראה, לעמוד באופן חלקי ביעדים,  כתלות בשימוש בקולחים, ומתקנים קטנים אשר הקולחים המופקים מהם יוזרמו לנחלים, יידרשו לעמוד בתקנים נמוכים אף יותר".
 
"לאורבניקס ניסיון רב בהכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר, ברשויות המקומיות בכלל ובמועצות האזוריות בפרט. הניסיון הרב שצברנו בנושא ייתן את המענה הטוב ביותר לכל אחת מהרשויות על מאפייניה הייחודיים".
 
אודות אורבניקס
חברת אורבניקס בע"מ מתמחה ומתמקצעת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תכנון אורבני, כלכלי וסביבתי. בתחום הכלכלימבצעת החברה ליווי וייעוץ כלכלי והכנת תכניות עסקיות לפיתוח והתנעת פרויקטים, כמו גם ליווי כלכלי בהקמת תאגידי מים וביוב.בתחום האיזורי והאורבני מתכננת ומובילהתכניות אב, תחזיות אוכלוסייה וגזירת פרוגרמות ליעודי קרקע שונים, מסמכי מדיניות, חוות דעת בנושאים שונים כגון ועדת גבולות, התנגדויות ועוד.בתחוםהסביבתי מובילה החברה תוכניות אב לפיתוח בר-קיימא, תוכניות לצמצום פסולת והפרדה לזרמים, מלווה תהליכי "בניה ירוקה", מתמחה בהכנת "תקציב ירוק" ומייעצת בתחום התכנון הסביבתי.