קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
2.2  מיליארד ש

2.2 מיליארד ש"ח לקידום הסביבה

ועדה בין משרדית להפחתת פליטות גזי החממה בראשות מנכ"ל משרד האוצר הגישה לממשלה את עיקרי המלצותיה

בהמשך להחלטת הממשלה מחודש מרץ האחרון, מונתה ועדת מנכ"לים בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני, שמטרתה לגבש תוכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל ולעמידה ביעד. החלטת ממשלה זו התקבלה בהמשך להתחייבותה של מדינת ישראל בועידת האקלים בקופנהגן, על פיה יש לשאוף ולהפחית פליטות גזי חממה ב-20% החל משנת 2020 ביחס לתרחיש 'עסקים כרגיל'.  
עיקרי מסקנות הועדה הוצגו לשרי האוצר והגנת הסביבה והוצגו עתה לאישור הממשלה. יישום המלצות הועדה יביא להפחתת פליטות בסך של כ-13 מיליון טון שווה ערך CO2 בשנת 2020 אשר מהווים כ-60% מיעד ההפחתה. כמו כן, צעדים נוספים שיבצע המשרד להגנת הסביבה בתחום הפרדת פסולת ומהפכת המיחזור יגדילו את ההפחתה השנתית ל 15.6% מיליון טון אשר מהווים כ- 72% מיעד ההפחתה.
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר: "עיקרי ההמלצות שגובשו בשנה האחרונה, הם צעד סביבתי כלכלי ראשון וחשוב שבבסיסו תוכנית מפורטת שתוביל להפחתת פליטות גזי החממה. התוכנית מגשרת ומקשרת בין קידום האינטרס הסביבתי לבין ההזדמנויות הכלכליות העומדות בפני המשק הישראלי ובכך תומכת בצמיחה בת קיימא".
מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני, הוסיף: "עיקרי ההמלצות שיוצגו לאישור ממשלה צפויות להביא למיתון משמעותי בגידול גזי החממה, בעיקר באמצעות התייעלות אנרגטית במשק. בבחינת ההמלצות שמנו דגש גם על הפחתת זיהומים מקומיים שעלולים לפגוע באורח החיים של כולנו לצד בחינת היבטים כלכליים, כך שבסך הכול, מדובר בהשקעה שמחזירה את עצמה. אני רוצה להודות לכל חברי הועדה ובייחוד לנציגי משרדי התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת הסביבה על תרומתם הרבה לעבודת הועדה. "
בדיוני הועדה השתתפו המנהלים הכללים של המשרד להגנת הסביבה, יוסי ענבר, משרד התשתיות הלאומיות, שאול צמח, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, משרד התמ"ת, שרון קדמי, יו"ר הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, אמנון שפירא, ונציגי היועץ המשפטי לממשלה, משרדי התחבורה והפנים.
הפעולות המומלצות להפחתת פליטות גזי חממה יביאו לתועלת למשק, מעבר לחסכון בפליטות גזי חממה:
·        ערך כלכלי - חסכון בפליטות גזי חממה באמצעות חסכון בחשמל ובדלקים – משמעותו חסכון כספי למשק.
·        סביבה נקייה - הפחתת זיהום אוויר מקומי שיביא לשיפור בריאות הציבור ואיכות החיים.
·        עצמאות אנרגטית - הפחתת התלות בדלק פוסילי.
·        קידום תעשיית הטכנולוגיות להפחתת פליטות גזי חממה - ניצול הזדמנויות בשוק הבינלאומי
·        מעמד בינלאומי - הצטרפות לקהילה הבינלאומית במאמץ הגלובלי להתמודדות עם שינוי אקלים ועמידה בדרישות ארגון מדינות ה- OECD
עיקרי ההמלצות המעשיות:
·        השקעה של כ- 270 מיליוני ₪ לעידוד הפחתת צריכת חשמל במגזר הביתי בשנים 2011-2012.
·        השקעה של 114 מיליוני ₪ לתמיכה בהשקעות להפחתת פליטות גזי חממה במגזרי התעשייה, המסחר ובשלטון המקומי בשנים 2012-2011 .
·        39 מיליוני ₪ יושקעו בקידום פרויקטי חלוץ לבניה ירוקה חדשה וקיימת וביצוע סקר מבנים קיימים למיפוי פוטנציאל ההפחתה בתחום.
·        46 מיליוני שקלים יושקעו בפרויקטים לחינוך והסברה לקידום המודעות ושינוי ההתנהגות של הציבור שתביא לחסכון בחשמל ולהפחתת פליטות גזי חממה, בשנתיים הקרובות.
·        40 מיליוני שקלים יוקצו לתמיכה בהטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשות להפחתת פליטות גזי חממה בשנתיים הקרובות.
·        לשר להגנת הסביבה יינתנו סמכויות לבצע בקרה ומעקב אחר הפעולות להפחתת פליטות גזי החממה המבוצעות על ידי כלל המשרדים.
·        שר התשתיות יקדם אימוץ תקנות לשיפור יעילות אנרגטית של מכשירי חשמל.
·        שר האוצר ינקוט בצעדים בתחום המיסוי לקידום הפחתת פליטות גזי חממה, ובפרט בתחום כלי הרכב ובתחום עידוד השקעות בתעשייה.
 
הוועדה תמשיך לפעול לצורך בקרה על יישום התכנית ותבחן אמצעי מדיניות נוספים להפחתת פליטות גזי חממה בתחומים שונים, ובין היתר, אנרגיות מתחדשות, בנייה ירוקה ותחבורה.