קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מגבלות איכות הסביבה על ספקים

מגבלות איכות הסביבה על ספקים

הנחיות חדשות של המשרד להגנת הסביבה וכונס הנכסים הרשמי למפרקים וכונסי נכסים: הוצאות כספיות הנדרשות לטיפול בזיהומים שיצר מפעל בפשיטת רגל יכללו בהליכי פירוק וכינוס

המשרד להגנת הסביבה יוזם שינוי בנהלים ותיקון בחוק שאינם תחת סמכותו אך דרושים להבטחה של אי פגיעה בסביבה.
בנושא מפעלים מזהמים שנקלעו לקשיים ומונה להם כונס נכסים, עד עתה טיפול בזיהום שיצרו הנכסים המתין עד לסיום הליכי כינוס הנכסים. עתה ניתנו הנחיות חדשות של המשרד להגנת הסביבה וכונס הנכסים הרשמי למפרקים וכונסי נכסים: הוצאות כספיות הנדרשות לטיפול בזיהומים שיצר מפעל בפשיטת רגל יכללו בהליכי פירוק וכינוס.
חוק הנפט שנחקק בשנת 1952 לא מתייחס להיבטים סביבתיים ולזיהום שנגרם כתוצאה מחיפושים ומהפקת נפט וגז. השר גלעד ארדן פנה במכתב לשר התשתיות הלאומיות עוזי לנדאו וביקש לבחון ולקדם תיקונים לחוק הנפט, כך ששיקולים סביבתיים יילקחו בחשבון.
כונס מפעל שנסגר יקדם טיפול בזיהום בשלב מוקדם יותר
בעקבות פנייתו של השר ארדן הנחה כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים, שלמה שחר, כונסים ומפרקים, לדון בסיכונים סביבתיים ובהיבטים השונים של הגנת הסביבה בעת חדלות פירעון של תאגיד שבנכסיו נמצא מפעל תעשייה. ההנחיות פורסמו והנה אחדות מהן:
·               לידע את המשרדים המחוזיים של המשרד להגנת הסביבה בדבר הליכי הכינוס או הפירוק מייד עם תחילתם
·              זיהוי והערכה של הסיכון הסביבתי
·               ניהול החשיפה לסיכון הסביבתי. ההנחיה קובעת בין היתר כי יש להיעזר גם באנשי מקצוע מתאימים לקביעת הטיפול הנדרש לשם הסרה של מפגעים סביבתיים והערכת העלות הנדרשת להסרתם