קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
כדאי לעבוד בחברת החשמל

כדאי לעבוד בחברת החשמל

השכר הממוצע בענפי החשמל והמים עומד על 23,701 שקלים לחודש

נתונים מנוכי עונתיות : יולי-ספטמבר 2010 לעומת אפריל-יוני 2010 
-          עלייה של 1.2% בשכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר, במחירים קבועים
-          יציבות  במספר משרות השכיר
 
נתונים מנוכי עונתיות

הרבע השלישי של 2010 בהשוואה לרבע השני של 2010:
בחודשים יולי-ספטמבמר עלה שכר העובדים בחברת החשמל בשיעור של 17.6 אחוזים! השכר הממוצע בענפי החשמל והמים עומד על 23,701 שקלים לחודש.
כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהץ
משרות שכיר: ברבע השלישי של 2010, נרשמה יציבות במספר משרות השכיר לעומת הרבע השני של 2010.
שכר ממוצע: ברבע השלישי של 2010, נרשמה עלייה של 1.2% בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים  לעומת הרבע השני של 2010. השכר הממוצע ברוטו במשק עומד על 8,498 שקלים לחודש.
 
 ובמבחן המדיניות של הממשלה:
 להשוואה:  בחודשים יולי-ספטמבר דווקא ירד השכר בענפי הבריאות רווחה וחינוך.