קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
דורשים תיקונים בחוקי גז ונפט

דורשים תיקונים בחוקי גז ונפט

ועדת הכלכלה ביקשה מהממשלה לתקן את הצעתה לשינוי בהרכב מועצת הנפט

 
ח"כ וקנין: "לא אאשר את התיקון ללא נורמות ברורות למניעת ניגוד עניינים". הוועדה אישרה את הצעת הממשלה לגבות אגרות על הגשת תוכניות הנדסיות למתקני גז טבעי – אך קבעה כי התקנות בעניין יובאו לאישורה ולא לאישור ועדת הכספים
 
ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בתיקונים שמבקשת הממשלה לבצע בחוק משק הגז הטבעי ובחוק הנפט, במסגרת חוק ההסדרים. בתיקון לחוק משק הגז הטבעי מבקשת הממשלה לקבוע חובת תשלום אגרה בהגשת תוכנית הנדסית, או שינויים בתוכנית כזו, להקמת מתקן המשמש לקליטה, חלוקה, הולכה ואחסון של גז טבעי. בתיקון לחוק הנפט מוצע לשנות את הסמכות למינוי חברים למועצה המייעצת בתחום חיפושי הנפט והגז הטבעי וכן את הרכב המועצה.
 
בפתח הדיון שעסק בשני התיקונים ציין ח"כ יצחק וקנין, שניהל את הישיבה, כי מנתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהכין הכלכלן תמיר אגמון וכן מהערכות של משרד התשתיות עולה כי עתודות הגז של ישראל מוערכות כיום ב-252 מיליארד קוב גז טבעי, ששוויין נאמד בכ-40 מיליארד דולר. וקנין הוסיף וציין כי לפי הנתונים, במאי 2010 מבוססים כ-45% מייצור החשמל בחברת החשמל על גז טבעי, לעומת 0% בשנת 2003. לפי הערכת משרד התשתיות הלאומיות, החיסכון המצטבר עד כה מהשימוש בגז טבעי הוא כ-5 מיליארד דולר.
 
הנושא הראשון בו דנה הוועדה עסק בתיקון לחוק משק הגז הטבעי. כיום הגשת תוכניות מעין אלה אינה כרוכה בתשלום מצד המגיש ולפי דברי ההסבר לחוק, "לעיתים איכות התוכניות ירודה ותכיפות ההגשה גבוהה. עודף הבקשות ואיכותן הירודה יוצרים עומס על עבודת רשות הגז הטבעי וגורמים לבזבוז משאביה ופגיעה ביעילותה". לכן מבקשת הממשלה להטיל אגרות על מגישי התוכניות ההנדסיות.
 
עו"ד אלון גלרט, שייצג את חברת סופר אן.ג'י, הסביר לחברי הכנסת כי הדבר יפגע בחברות ההולכה. לדבריו, סופר אן.ג'י זכתה במכרז לאחר שהגישה תוכנית עסקית מפורטת שבה תחשיב לכל הוצאה, ולא הייתה ערוכה להוצאות הנוספות שהתיקון עומד להטיל עליה.
 
עו"ד גלרט אף הסביר כי לחברה אין אינטרס להגיש תוכניות גרועות, שכן במקרה כזה הדבר יוביל לעיכוב בפעילות החברה ולהפסדים כספיים. "חברי הכנסת צריכים לשקול את זה ראוי", אמר. מנהל רשות הגז הטבעי, שוקי שטרן, הסביר כי לא מדובר בכוונה להכביד על החברות. לדבריו, האגרות יהיו בסדר גודל שלא יעלה על כ-1,000 שקלים.
 
חברי הכנסת וקנין ואלי אפללו התנגדו להצעת הממשלה, לפיה התקנות לקביעת האגרות יהיו באישור ועדת הכספים של הכנסת, ודרשו להעביר את התקנות לאישור ועדת הכלכלה. חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ' ביקשה לבטל כליל את הסעיף מחוק ההסדרים, אולם הצעתה נדחתה. הוועדה אישרה את הסעיף בתיקון שקבע כי התקנות יובאו לאישור ועדת הכלכלה, וחברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ' הודיעה כי תגיש הסתייגות להצעה בשם כל סיעת קדימה.
 
לאחר מכן דנה הוועדה בתיקון לחוק הנפט, לפיו את המועצה ימנו שר התשתיות ושר האוצר, וישולבו בה נציג של החשב הכללי, נציג אגף התקציבים באוצר ושני נציגים ממשרד התשתיות. כיום ממנה שר התשתיות הלאומיות את המועצה המייעצת, המונה 9 חברים בהם לפחות 5 נציגי ציבור ותפקידה לייעץ לו בקביעת השטחים הפתוחים לחיפוש והפקת נפט. נציגי משרדי הממשלה אף ביקשו להעלות את מספר החברים במועצה ל-13.
 
מנהל מינהל רישוי אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, יעקב מימרן, הסביר לוועדה כי החוק מחייב בהרבה נושאים לקיים התייעצות עם הוועדה, ולעיתים אף החלטתה היא החלטה סופית. לדבריו, כיום מונה המועצה 7 חברים בפועל בהם גיאולוגית אחת ממשרד התשתיות ועוד 6 נציגי ציבור מהם אחד הוא בן מיעוטים.
 
ח"כ וקנין הביע חשש מכך שההצעה אינה מתייחסת כלל להגבלות שקובעות מי לא יכול להיות חבר מועצה, כדי למנוע מצבים של ניגוד עניינים, וכן לקבוע הגדרות ברורות של תקופת כהונת חבר מועצה. מימרן השיב כי כל חבר מועצה כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים, בראשה עומדת טנה שפיניץ.
 
אולם ח"כ וקנין לא הספק בכך וציין פרסומים לפיהם ניצב בדימוס חיים קליין שימש במקביל כדירקטור בחברת מנופים פיננסים, שקיבלה את רישיון הקידוח במד אשדוד, וכחבר במועצת הנפט. לפי הפרסום, קליין אף שימש כיועץ ביטחון של אחת מהחברות הבנות של קבוצת אי.די.בי, השותפה בחברת חיפושי הנפט מודיעין.
 
ח"כ וקנין הביע חשש מפני הישנות של מקרים דומים, ואמר: "לא אאשר את הרכב המועצה אם הנורמות הנוגעות לסייגים למינוי בעניין ניגוד עניינים, תקופת כהונה וכדומה לא ייקבעו בחקיקה".
 
נציגי משרדי המשפטים והאוצר הודיעו כי עמדת הוועדה מקובלת עליהם, אך הם מבקשים לנסח את ההגבלות ולהביאן לוועדה בצורה מסודרת. נציג המשרד להגנת הסביבה, אליעז פיקובסקי, התרעם על כך שנציגי משרדי האוצר והתשתיות הסכימו להגדיל את מספר חברי המועצה ל-13 ולא כללו בה נציג של משרדו, או לפחות לקבוע כי אחד מנציגי הציבור יהיה נציג מהארגונים הסביבתיים.
 
ח"כ וקנין החליט בסופו של דבר שלא לקיים הצבעה בעניין תיקון הסעיף, ונענה לבקשת נציגי הממשלה להציג לוועדה נוסח מתואם, כולל התיקונים שביקש, כבר בשבוע הבא. "החקיקה בעניין צריכה להיות ברורה", אמר.