קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
השר לנדאו נגד הגז המצרי

השר לנדאו נגד הגז המצרי

תוקף את שר האוצר: "הצל המוטל על פרויקט "תמר", ועל המשך האספקה הבטוחה של גז גדול ואפל יותר מבעבר"

"עם היוודע דבר חתימת ההסכם בין החברה לישראל לבין ספק הגז המצרי, הפסידו אזרחי ישראל כ-1.5 מיליארד דולר, שיכולים היו להיכנס לקופת המדינה מרווחי הגז, וזאת על-פי כללי המיסוי הקיימים היום, טרם הקמת וועדת ששינסקי". כך אמר  שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, בדיון חירום שקיים במשרדו בעקבות ההתפתחויות במשק הגז.
 
כזכור, באחרונה פנה השר לנדאו פעם נוספת במכתב לראש הממשלה, בו התריע על העומד להתרחש, לאור המידע שהחברה לישראל תרכוש את הגז לו היא זקוקה ממקור זר, ולא מן המאגרים הישראליים, כפי שתוכנן. לנדאו ביקש את התערבותו של ראש הממשלה. "הגענו לרגע האמת". כתב לנדאו לראש הממשלה. "הימנעות ממעשה אינה אפשרית עוד. התערבותך והכרעתך בנושא הפקת הגז מתמר דרושות עוד היום".
עוד אמר השר: "בהסכם שחתמה החברה לישראל עם ספק הגז המצרי, הפסידו אזרחי ישראל מיסים ותמלוגים שהיו מגיעים לקופת המדינה לו נחתם ההסכם, כפי שמתוכנן היה במקור, עם החברה הישראלית".
 
עם חתימת ההסכם, נגדע מזרם ההכנסות האפשריות של יזמי "תמר" כ-2.7 מיליארד דולר בתזרים המזומנים, הנחוצים לסגירה הפיננסית של הפרויקט. המכשולים על המשך הפיתוח גדלים עוד יותר והצל המוטל על פרויקט "תמר", כמו גם על המשך האספקה הבטוחה של גז, גדול ואפל יותר מבעבר.
"מי שמדברים גבוהה על תקבולי מדינה בהיקף של עד66%", אמר לנדאו  "צריכים לזכור שהעיתוי הוא רכיב רב משמעות כשמחשבים הכנסות".
"בעקבות ההתפתחויות, לא נותר אלא לקבוע כי המשוואה, נכון להיום היא       0    =    66%   x 0".
 
בשיחה שקיים  עם ראש הממשלה בנושא, דרש השר לנדאו את החרגת פרויקט "תמר" לאלתר. זאת במטרה להבטיח שאזרחי המדינה ייהנו מתנובתם של מאגרי הגז שהתגלו בישראל - בראש ובראשונה מהאנרגיה שתופק מהם, שתהיה נקייה וזולה, ולאחר מכן – מן ההכנסות שיתקבלו ממיסוי ותמלוגים.
 
"אני שב וקורא לראש הממשלה: נזק כבד כבר נגרם. בכדי למנוע נזק נוסף, דרושה התערבותו של הדרג המדיני הבכיר. האחריות לעתיד משק האנרגיה מחד, והכנסות המדינה מאידך, מוטלת על כתפיו של הדרג המדיני – ובראשו – ראש ממשלת ישראל. הכרעות בנושאים להם השלכות אסטרטגיות על המשק הישראלי, לא צריכות להתקבל על-ידי פקידים. ההכרעות צריכות להתקבל על-ידי הממשלה והעומד בראשה". סיכם השר את הדיון