קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
קנס 1,200,000 ₪ על אגודת מי דן

קנס 1,200,000 ₪ על אגודת מי דן

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך בגין הפרות תנאים בהיתר להזרמת שפכים (בוצה) ליםבהתאם לנוהל הטלת עיצומים כספיים לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, החליט סמנכ"ל בכיר לאכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן דוד, להטיל עיצום כספי בסך 1,200,000 ₪ על מי אזור דן - אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ .
העיצום הוטל בשל אי דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים וכן בניגוד לתנאי ההיתר להזרמת שפכים (בוצה) לים. פירוט תנאי ההיתר שהופרו:

1. אי הגשת דיווח שנתי במועד של סיכום נתוני הזרמת בוצה לשנת 2009. בגין הפרה זו נקבע סכום בסך 600,000 ₪.
2. אי הפחתת כמות הבוצה להזרמה לים ב- 15% באמצעות טיפול N-VIRO החל מחודש יולי 2010 . בגין הפרה זו נקבע סכום בסך: 600,000 ₪. סכום העיצום הכספי חושב על פי דיווח האגודה על מחזור מכירות שנתי לשנת 2009.