קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
משתמשים פחות, משלמים יותר

משתמשים פחות, משלמים יותר

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010 ירדו צריכות הדלקים בתעשייה בכ-14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לעומת עלייה בהוצאות הדלק עקב גידול משמעותי במחירים

 
 בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010 ירדו צריכות הדלקים בתעשייה (מזוט, סולר  וגפ"מ, לא כולל נפטא המשמש חומר זינה) בכ-14% בהשוואה לתקופה המקבילה  אשתקד (כ-840 אלף טון השנה לעומת כ-979 אלף טון ב-2009).
הוצאות התעשייה על דלקים בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010 נאמדות בכ-2.2 מיליארד ₪, עלייה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
על אף מגמת הירידה בצריכה, העלייה בהוצאות על הדלקים נובעת מגידול משמעותי במחירי הדלקים שזינקו בשנת 2010 בכ-35% בממוצע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של השנה נרשמה ירידה של כ- 14% בהוצאות התעשייה על רכישת דלקים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והן מוערכות בכ- 645 מיליון ₪.
 
 
פירוט צריכות הדלקים בתעשייה:
צריכות המזוט בתעשייה (כבד + קל + דל גופרית) : ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 138 אלף טון, ירידה של כ- 26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמה צריכת המזוט ב- 466 אלף טון, ירידה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
צריכות הגפ"מ בתעשייה (כולל פרופילן) : ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 105 אלף טון, ירידה של כ- 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמה צריכת הגפ"מ (כולל פרופילן) ב- 342 אלף טון, ירידה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
צריכות הסולר בתנורי בעירה בתעשייה : ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 8 אלף טון, ירידה של כ- 48% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמה צריכת הסולר בכ- 31 אלף טון, ירידה של 40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
הוצאות התעשייה על רכישת דלקים:
הוצאות התעשייה על רכישת מזוט (כבד, קל וד.ג.) : ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 326 מיליון ₪, ירידה של כ- 21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמו הוצאות התעשייה על מזוט בכ- 1.1 מיליארד ₪, עלייה של כ- 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
הוצאות התעשייה על רכישת גפ"מ (כולל פרופילן) : ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 290 מיליון ₪, ללא שינוי כמעט לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמו הוצאות התעשייה על גז, פרופילן וגפ"מ בכ- 1 מיליארד ₪, עלייה של כ- 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
הוצאות התעשייה על רכישת סולר לתנורי בעירה : ברבעון השלישי הסתכמו בכ-28 מיליון ₪, ירידה של כ- 43% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמו הוצאות התעשייה על סולר בכ- 100 מיליון ₪ ירידה של כ- 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.