קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
דרישה לבדיקת הטבות לגז המצרי

דרישה לבדיקת הטבות לגז המצרי

חשש לפגיעה חמורה בעקרון השוויון בפני החוק בכלל ובעקרון השוויון במערכת המסים בפרט

 
 
 
שלושה היבטים:
# הראשון, עשיית הסדרי מס מיוחדים בחוסר שקיפות;
 
# השני, פגיעה חמורה בעקרון השוויון בפני החוק בכלל ובעקרון השוויון במערכת המסים בפרט;
 
# השלישי, האם הסדרים מסוג זה עונים על קריטריונים של מינהל תקין והנורמות המחייבות בשירות הציבורי
 
 
לקראת הדיונים בועדת הכלכלה של הכנסת בנושא עסקת האוצר עם חברת EMG, שיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, בקשה לבצע בדיקה מעמיקה לשורת ההטבות שנתן משרד האוצר לחברת EMG בעסקת אספקת הגז ממצרים לתאגידים ישראליים ביניהם חברת החשמל וכיל.
 
פנייה זו הועברה גם ליו"ר ועדת הכלכלה הנכנס, ח"כ כרמל שאמה-הכהן.
 
בפתח מכתבו ציין לין כי "נוצר מצב בו משרד האוצר חותם על הסדר מיוחד עם חברת EMG לפיו, על פי הפרסומים, תהיה פטורה החברה מתשלום מס לאוצר המדינה."
 
לין ציין בפני המבקר כי המדובר על חברה העתידה לקיים עסקים בישראל, תנהל פעילות קבועה במדינה ואף תחזיק כאן "מוסד קבוע" עפ"י הגדרת שלטונות המס,  כך שלא ברורים הסדרי המיסוי המיוחדים שהוענקו לחברה במסגרת העסקה.
 
 
 
"המדובר בהסדר מס ייחודי ה"תפור" לחברה ספציפית ולא הסדר רוחבי לענף מסוים במשק, דבר שאינו מקובל בעליל. ראשית, חברת "EMG" תהיה פטורה מתשלום מס בישראל לתקופה של 20 שנים (הן פטור ממס חברות, העומד כיום על 25%, והן פטור ממע"מ העומד על כיום על 16%; שנית, החברה לא תיחשב כחברה המנוהלת בישראל או הנשלטת ע"י בעלי אינטרס ישראליים, כל עוד 50% ממניותיה אינם נשלטות ע"י ישראלים; שלישית, בעלי המניות הזרים לא ישלמו מס על רווחיהם ממשיכת דיבידנד ובעלי המניות הישראלים ייהנו משיעור רווח גבוה יותר של החברה בישראל כתוצאה מהפטור שניתן."
 
לין תיאר בפנייתו את חוסר השוויוניות הכרוך בעסקת אספקת הגז וקרא למבקר לבדוק האם עסקת הגז עונה על קריטריון זה.  "ככל שידוע לנו, אימצנו עקרון יסוד של שוויוניות, ובאופן מיוחד נוכח הרגישות, עקרון השוויון חייב לפעול בכל הקשור לתשלום מס למדינה. שלילת העיקרון יכולה להיעשות רק לתכלית ראויה ובמידה סבירה בחוק או על-פיו. "
 
"השאלה המתעוררת היא האם עשיית העסקה שבנדון עונה על קריטריונים אלו. לאור האמור לעיל אבקשך לבדוק את העסקה שבנדון ותנאיה וכמו-כן, לבחון האם עסקה מסוג זה של הסדרי מס מיוחדים המעניקים פריבילגיות ייחודיות לחברה ספציפית ראוי שיעשו ללא שקיפות מלאה ומבלי שציבור משלמי המיסים ידע על-כך."