קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
הצעת חוק הפחתת פסולת אלקטרונית

הצעת חוק הפחתת פסולת אלקטרונית

מטרת הצעת החוק הינה צמצום ומניעת היווצרות מפגעים בריאותיים וסביבתיים הנובעים מהשלכת מכשירים אלקטרוניים כדוגמת מחשבים, טלוויזיות ומכשירי חשמל נוספים

בנוסף לחקיקה הכללית בנושא חובת מחזור אריזות ואחריות  היצרנים בנושא זה נידונה עתה הצעה משלימה  הנקראת 
 
ומחזורה, התשע"א-2010

הצעת החוק, יוזמתם של
חברי הכנסת ניצן הורוביץ, משה גפני, זאב בילסקי, איתן כבל, ואורית זוארץ הונחה על שלחן הכנסת בתאריך 11.10.2010. הצעת חוק זהה, חברי הכנסת דב חנין, כרמל שאמה, זבולון אורלב ודוד אזולאי הונחה על שולחן הכנסת על ידי בתאריך 25.10.2010. ההצעה נכתבה בשיתוף פעולה עם הקליניקה הסביבתית בבר אילן
מטרת הצעת החוק הינה צמצום ומניעת היווצרות מפגעים בריאותיים וסביבתיים הנובעים מהשלכת מכשירים אלקטרוניים כדוגמת מחשבים, טלוויזיות ומכשירי חשמל נוספים, וכן פסולת אלקטרונית כגון חוטי חשמל. השלכת הפסולת האלקטרונית גורמת למפגעים סביבתיים באוויר, בקרקע ובמים כתוצאה משחרורן של מתכות כבדות, ביניהן כספית ועופרת. על מנת להגן על חיי אדם ועל הטבע יש צורך באיסוף המכשירים האלקטרוניים ובמחזור הפסולת הניתנת למחזור.
ההאצה בהתפתחות הטכנולוגית בשני העשורים האחרונים לצד העלייה ברמת החיים הביאו לתחלופה גבוהה של מוצרים אלקטרונים, ולהגדלה של כמות הפסולת האלקטרונית המועברת להטמנה. מדינות רבות כבר הסדירו בחקיקה את הפרדת הפסולת האלקטרונית מהפסולת הרגילה והעברתה למחזור.
על כן, הוצע בחוק לחייב את הרשויות המקומיות להציב בתחומיהן מיכלי איסוף לפסולת אלקטרונית ולהעבירם למחזור. בנוסף, החוק מחייב מוכרים, יצרנים ויבואנים לקבל לידיהם מכשירים שמכרו לשם מיחזורם.