קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
ביקורת על תעריפי החשמל

ביקורת על תעריפי החשמל

איגוד לשכות המסחר: דרישת חברת החשמל להקפיא את הפחתת התעריפים - שערורייה

  
 
"לא יתכן שהמגזר העסקי ימשיך לממן את כשלי הניהול של חברת החשמל בגין אי ביצוע השקעות. איגוד לשכות המסחר מתנגד להצעת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל לתת ההלוואה לחברת החשמל על חשבון הציבור והמגזר העסקי שתתבטא באי הפחתת תעריפים", כך אמר ראובן שליסל, חבר נשיאות לשכת המסחר ויו"ר ענף המזון באיגוד, בשימוע שהתקיים ברשות לשירותים ציבוריים חשמל, בנוגע לבקשת חברת החשמל לקבל הלוואה מהציבור בסך 2 מיליארד ₪.
 
בעקבות בקשת חברת החשמל, גיבשה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, הצעה לפיה תידחה הפחתת תעריף החשמל לצרכן בשיעור של 14%,לאורך 15 השנים הבאות.
 
"דרישת חברת החשמל היא שערורייתית, במיוחד לאור העובדה כי בתחילת ינואר השנה נחתם הסכם השכר עם עובדי חברת החשמל, על פיו העובדים קיבלו תוספת שכר של 5.75%, וזאת למרות שהחברה נמצאת במצב פיננסי קשה ודורשת מימון מהציבור בסך 2 מיליארד ₪", הדגיש שליסל בשימוע.
 
באיגוד לשכות המסחר מציעים כי המדינה ועובדי חברת החשמל ישאו כל אחד במחצית משווי ההלוואה לחברת החשמל. "הממשלה סיימה את השנה עם עודפי שיא בגביית מסים של כ 13 מיליארד ₪, ועל כן הגיוני כי הממשלה היא זו שתישא יחד עם עובדי חברת החשמל, המקבלים תנאי שכר מופלגים, בעלות מימון ההלוואה."
 
שליסל הוסיף בשימוע כי לבטח שאין להסכים לכך שהמימון יינתן לחברת החשמל ללא בטחונות מתאימים לציבור שהכסף שגוייס אכן ישמש למטרה לשמה הוא גויס. לדבריו, הביטחונות ינתנו, למשל, באמצעות העברת 2 מיליארד ₪ הנדרשים לקופה נפרדת עליה תפקח הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
 
מנייר עמדה שגובש באיגוד לשכות המסחר והוגש לרשות לשירותים ציבוריים חשמל, לקראת השימוע, הסבירה הנהלת האיגוד בהרחבה את הסיבות להתנגדותה להצעת פריסת החוב:
 
"חוסר התחרות האמיתי בשוק של יצרני החשמל נתן וממשיך לתת לחברת החשמל כח בלתי סביר שאין אנו, כנציגי המגזר העסקי, יכולים לתמוך בו.מנגנון חוסר ההתייעלות של חברת החשמל, הן ברמת העובדים וההטבות הניתנות להם והן ברמת חוסר הצמצום בעלויות ובעיקר העיכוב בהשקעות בתשתיות חדשות, דורשות התייחסות יותר מעמיקה מצד המדינה מאשר לגלגל אחריות ועלויות על המגזר העסקי וציבור המשתמשים בחשמל",  נקבע בנייר העמדה.
 
עוד צוין כי לא יתכן שהמדינה תחזק את כוחו של 'אחד מועדי העובדים החזקים במדינה' , ובכך תבלום כל התייעלות אמיתית שעשויה להביא להוזלת עלויות לצרכן באמצעות "מימון" כשלי הניהול של חברת החשמל עד כה.
 
בנייר העמדה אף ניתנה התייחסות לתשואת איגרות חוב אותן שוקלת חברת החשמל להנפיק לכיסוי החוב. "חברת דירוג האשראי S&P העולמית הורידה את דירוג האשראי של חברת החשמל בדרגה אחת, מרמה של BB+ לרמה של BBB- . משמעות הצעד היא שאיגרות החוב של חברת החשמל מדורגות ברמה של אג"ח זבל בהתייחסות עולמית.
 
השלכותיו המיידיות של צעד זה הן שבתי השקעות זרים ששקלו בעבר להשקיע באיגרות החוב של חברת החשמל עלולים להימנע מכך, מה שיקשה על חברת החשמל לגייס את ההון הדרוש להבראת מצבה של החברה.
 
במידה וחברת החשמל תבקש לגייס בארץ הרי שמחיר הגיוס יעמוד על כ- 7% צמוד מדד וזאת על בסיס השוואה לאג"חים דומים שהנפיקה חברת החשמל בשוק המקומי.
 
בסיומו של נייר העמדה מתואר מצבה הפיננסי הכושל של חברת החשמל, מצב שבגללו אין הנהלת האיגוד מוצאת אותה זכאית לפריסת החוב אותה היא מבקשת: "חברת החשמל לא עמדה בשנים האחרונות בהתחייבויות שהיא לקחה על עצמה בבניית תשתיות, ויתר על כן, רק באוגוסט 2007 ביקשה הרשות אישור חריג מהתאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר להעלאה חריגה של 5% בתעריפי החשמל בגלל מצבה הפיננסי הכושל של החברה, אישור שהכניס לחברה עוד כ- 1 מיליארד ₪ שהתמוסס לו בים ההוצאות שאינן קשורות לפיתוח. "
 
לאור כך, טענה ההנהלה, אין האיגוד מוכן לקחת חלק בהתנהלות הבלתי סבירה של חברת החשמל. אתם כרשות עצמאית (הרשות לשירותים ציבוריים) אשר הוקמה על מנת להבטיח את עצמאות השיקולים בקביעת תעריפים ועל המדינה למנוע מגמות אלה שיעשו בסופו של דבר את המשק בישראל לבלתי תחרותי.