קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חוק אכיפת  סביבה נקיה

חוק אכיפת סביבה נקיה

חוק אכיפה סביבתית מחיל סמכויות פיקוח של המשרד גם על המדינה ומוסדותיה, כולל משרד הביטחון אושר בדיון בועדת הפנים והגנת הסביבה

חוק אכיפת סביבתית
חוק אכיפה סביבתית שיזם המשרד להגנת הסביבה, מחיל סמכויות פיקוח של המשרד גם על המדינה ומוסדותיה, כולל משרד הביטחון אושר לקריאה שנייה ושלישית בדיון בועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ דוד אזולאי.
השר ארדן אמרו בנוגע לחוק אכיפה סביבתית: "החוק מגדיר 'כללי משחק' חדשים ולפיו אף גורם במדינה לא חסין יותר מפני פיקוח ואכיפה סביבתיים. לא יתאפשר יותר למזהמים להתחמק מאחריותם למפגעים סביבתיים בחסות החוק ובכך תשתפר משמעותית יכולת האכיפה הסביבתית ותמנע פגיעה בבריאות הציבור ורווחתו". יחד עם זאת המחוקק היה ער לדאגת הגופים הביטחוניים והחוק מציין שבכל הנוגע לצבא, למפעלים ביטחוניים, למשטרה ושאר גופים בעלי אופי פעילות מבצעי ומודיעיני רגיש, פעילות האכיפה תתבצע בכפוף לסייגים שנקבעו תוך התחשבות במאפייני פעילותם המיוחדים ובצורך לשמור על אבטחת מידע.
החוק מרחיב את סמכויות הפיקוח ואכיפה ומעתה יהיו לפקחים הסמכות לדרוש מכל אדם להזדהות בפניהם ולמסור למפקח כל ידיעה או מסמך רלבנטי לעבירות סביבתיות. פקח גם יוכל לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים, ולמוסרם למעבדה.
לפקחים מעתה מותרת כניסה לכל מקום, ובלבד שלא יכנס למקום מגורים, אלא על פי צו של בימ"ש.
במקרה של חשד שבוצעה עבירה, יוכל פקח לחקור כל אדם הקשור לעבירה סביבתית, לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה ולבקש מבית משפט צו חיפוש. המקרה זה יוכל גם פקח לעכב אדם עד לבוא שוטר, במידה וקיים חשש שאותו אדם יימלט או שזהותו אינה ידועה.
אחרי אישורו במליאת הכנסת יכנס החוק לתוקף באוגוסט 2011 .