קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
הוזלה סמלית בחשמל

הוזלה סמלית בחשמל

מליאת רשות החשמל אישרה את עדכון תעריפי החשמל, המביא להוזלה בסך 0.34% בתעריף הממוצע לצרכנים השונים

 
מליאת רשות החשמל אישרה  את עדכון תעריפי החשמל, המביא  להוזלה בסך 0.34% בתעריף הממוצע לצרכנים השונים.
 
כידוע, מדי שנה מבצעת הרשות  "עדכון שנתי". במסגרת העדכון השנתי מעודכנים רכיבים שונים בסל התשומות של חברת החשמל, כגון תמהיל הדלקים, שיעורי ריבית וכדומה. במקביל, מעודכנים שורה של הסדרים המוחלים במשק החשמל כגון, רכישה מיצרנים פרטיים, תעריף חברתי המקנה הנחות לזכאים בתעריפים, הסדרי השלת עומס ועוד. באותו מועד מבוצע גם עדכון שוטף של סל התשומות הכולל של חברת החשמל כנובע משינויים במחירי הדלקים, הצמדות למדד המחירים לצרכן, שינוי בשערי המט"ח ושינוי במדד שכר העבודה.
 
עדכון התעריפים האחרון היה ב-15.2.1010 ובו הוזלו התעריפים בשיעור של בין 8.5% ל-12.5% לצרכנים השונים.
 
הרכיבים המרכזיים בעדכון התעריף:
·        העדכון השנתי לשנת 2010, הכולל בין היתר עדכון כמויות הדלקים לשנת 2010, לרבות העמקת השימוש בגז הטבעי בשנה זו, ופריסת 2 מיליארד ₪ מתוך חוב חברת החשמל לצרכנים במקטע הדלקים ל-15 שנים- תרם לירידה בסך 3.41%.
·        סיום הגבייה בגין מימון שלב א' של תכנית החירום – תרם לירידה בסך של כ- 5.42%.
·        העדכון השוטף - הביא לעליה בסך של 8.68%.
 הסיבות המרכזיות לעליה זו הינן עליה חדה במחירי הפחם אותו רוכשת חברת החשמל בשנת 2010, בשיעור של מעל 50%.  כן נרשמו עליות במחירי הדלקים הפוסיליים כגון מזוט וסולר בשיעור של מעל 20%.
·        במקביל, הסדרים החלים במשק החשמל ובאים לידי ביטוי ישיר בתעריפים תרמו לירידה בשיעור של 0.19%. במסגרת זו הכירה הרשות לחברת החשמל בעלויות הנגזרות מהנחות בתעריפים לצרכנים נזקקים הזכאים על פי חוק, בסך של כ-107 מיליון ש"ח. כזכור, בשנת 2007 תוקן חוק משק החשמל וקבע תעריף מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי עד לסך של 400 קווט"ש בחודש, לצרכנים נזקקים זכאים לפי קביעת המוסד לביטוח לאומי. עלות זו מגולמת בתעריף ומשולמת על ידי כלל צרכני החשמל.
 
 
השינויים בתעריפים לצרכנים השונים:
תעריף החשמל לצרכן הביתי יעמוד מעתה על 41.17 אגורות לקוט"ש (לעומת 41.32 אג' – הוזלה של 0.36%).
תעריף החשמל לצרכן בעל תעריף הכללי (כגון עסקים קטנים, מסחר ושירותים) יעמוד מעתה על 43.36 אגורות לקוט"ש (לעומת 43.59 אג' עד כה – הוזלה בסך 0.53%)
תעריף זה נכנס לתוקף ב-22.3.2011.