קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
סוף סוף אושר חוק שישינסקי

סוף סוף אושר חוק שישינסקי

למרות הלחצים הכבדים נגד מיסי עודף הרווח המוצעים גבר אינטרס הציבור ובוטלו גם הטבות לא סבירות מן העבר

הכנסת אישרה  
ברוב קולות את המלצות ועדת ששינסקי
 
ועדת הכספים של הכנסת בראשותו של חבר הכנסת הרב משה גפני ובעקבותיה הכנסת, אישרה  ברוב קולות של הקואליציה והאופוזיציה את חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א - 2011 (המלצות ועדת ששינסקי).
 
החוק מיישם את העקרונות שנקבעו בדוח הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל - דוח ועדת ששינסקי.
 
במסגרת החוק מוצעת מערכת פיסקאלית המשלבת בין תמריצים נאותים למשקיעים, וזאת תוך הבטחת חלק הוגן לציבור מבלי לפגוע ביעילות הכלכלית של הפועלים בענף, כל זאת על מנת להבטיח את המשך פיתוחו של משק האנרגיה הישראלי.
 
המנגנון שנקבע בחוק הינו הטלת היטל על הרווח העודף והוא מוחל רק לאחר שההשקעות בחיפוש, פיתוח וההקמה הוחזרו במלואן בתוספת תשואה המגלמת בין השאר את סיכוני היזום ואת הוצאות המימון. מנגנון זה הינו פרוגרסיבי כך שההיטל מותאם לרמת הרווחיות של המיזם.
 
כמו כן, ועדת הכספים אישרה את ההצעה לתקנן תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות, אשר הייתה המלצה מרכזית בדוח מוועדת ששינסקי), בוטל ניכוי האזילה שהיה הטבת מס חריגה שניתנה לעוסקים בחיפושי נפט וגז בלא אח ורע בענפי משק אחרים בישראל ובעולם. ניכוי זה, גרם לכך שלא התבצע תשלום של ממש עבור המשאב במאגר, ולכן היווה ניכוי ללא הצדקה. ועדת ששינסקי המליצה לבטלו וועדת הכספים קיבלה המלצה זו.
 
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר כי "היום כמעט הושלם תהליך חשוב לאחר הליך ארוך של עבודה יסודית ומקצועית ואני שמח שהתקבלו המלצות הועדה לחלוקה הוגנת של ההכנסות ממשאבי הטבע. אנו מצפים לאישור החוק במלואו במליאות הכנסת בשבוע הבא".