קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
פסק דין מתיר שימוש בנמל בן גוריון בלילה

פסק דין מתיר שימוש בנמל בן גוריון בלילה

הובטחה למעשה פתיחת נמל בן גוריון בלילה משיקולים כלכליים

תגובת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להחלטת בג"צ על עתירת עיריית חולון כנגד החלטת בג"צ תואמת את עמדת רשות התעופה האזרחית המבקשת למנוע פגיעה בקיבולת נתב"ג
 
פסק הדין של בג"צ שהתקבל בעקבות שתי העתירת של עיריית חולון כנגד פתיחת נתב"ג לטיסות לילה, תואם את עמדת שר התחבורה ומנהל רשות התעופה האזרחית לפיה " יש למנוע פגיעה בקיבולת נתב"ג" אך עם זאת יש לעשות את המרב למנוע פגיעה בתושבים המתגוררים סביב נמל התעופה. 
 
ההחלטה שקיבל בג"צ נשענת על הצעות פשרה שהציעו הצדדים והיא גובשה במקורה על ידי השופטת נאור.
 
בית המשפט קבע כי "....תוצאה זו משקפת איזון ראוי בין צרכי התעופה לבין האינטרסים של תושבי הרשויות המקומיות הסמוכות לשדה; ואנו רואים בחיוב שהצדדים - אשר הידע המקצועי הרלוונטי מצוי בידם - השכילו לאמיתו של דבר לשתף פעולה ולהגיע להסדר זה..."
 
 כמו כן, בית המשפט הביע עמדתו לפיה ראוי, כי המדינה תמשיך לפעול לקידום גיבוש מדיניות כללית לגבי הפעלת שדה התעופה בשעות הלילה.
 
העתירה השנייה עסקה בפטור שניתן על ידי שר התחבורה בשנת 1998, המאפשר לאל על להמריא בשעות ההגבלה, בלילות שלפני ימי שישי וערבי חג, במטרה לאפשר לנוסעים שומרי מצוות לשוב לתחומי מדינת ישראל טרם כניסת השבת.
 
בית המשפט דחה עתירה זאת של עיריית חולון כיון בטענה שהיה עליה לפנות תחילה לרשויות בבקשה מנומקת, בה יובהר מדוע יש לבחון בשנית את הפטור האמור.
 
בית המשפט הבהיר, כי כעיקרון, מקובל עליו מתן הפטור המתחשב בשמירה על השבת. יחד עם זאת, קבע בית המשפט, כי ראוי שהמדינה תבחן באופן עצמאי, אם חברת אל על עושה שימוש בפטור, לצרכים לשמו ניתן.