קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
סכסוך סביב רשיונות לקידוחים

סכסוך סביב רשיונות לקידוחים

בעקבות בקשה שהגישה חברת Coleridge Gas & Oil Expolration, יערוך הממונה על הנפט בירור בהחלטה להעניק את רישיון CCL-2 לקבוצת לפידות-חלץ

בעקבות בקשה שהגישה חברת Coleridge Gas & Oil Expolration, יערוך הממונה על הנפט בירור בהחלטה להעניק
את רישיון CCL-2 לקבוצת לפידות-חלץ. זאת, לאחר שהרישיון הוענק לקבוצת לפידות בעקבות קביעת הממונה כי
המפעיל המיועד על-ידי קולרידג', AGR Group, מתאים פחות מחברת CDC (Caspian Drilling Company), "המפעיל"
המיועד על-ידי קבוצת לפידות. 
 
במסגרת הבקשה לערוך דיון נוסף, שהגישה קולרידג' באמצעות באי כוחה, עורכי הדין רנאטו יארק ממשרד מ. פירון ושות' ועו"ד משה ליפשיץ ממשרד עורכי הדין יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', טענה קולרידג' כי אין בסיס לקביעת הממונה ש- AGR מתאימה פחות מ- CDC, וכי קביעתו נעדרת תשתית עובדתית לתמוך בה. עוד נקבע, כי החלטת הממונה נגועה באי חוקיות וכי קבלת טיעוניה של קבוצת לפידות-חלץ מהווה הפרה בוטה של דיני המכרזים.
 
בין היתר, טוענת קולרידג' כי קבוצת לפידות אינה עומדת בתנאי הסף הנוגע ל"מפעיל" המיועד, שכן המפעיל המיועד של קבוצת לפידות, CDC, הינו קבלן קידוחים שאינו מפעיל. ל- CDC אין ולא היה ניסיון כמפעיל. בנוסף, ניסיון החברה  בתחום מוגבל למים רדודים בים הכספי.  זאת, בעוד ש- AGR, המפעיל המיועד על-ידי קולרידג', הינו מפעיל מנוסה ביותר הפועל בכל רחבי העולם עבור בעלי רישיונות רבים, לרבות במים עמוקים ובאזורים בהם הרגולציה מחמירה ביותר. AGR שימשה בעשור האחרון כמפעיל ב- 433 פרויקטים, ב- 20 ארצות, עבור 92 לקוחות, לרבות 9 שדות שעומקם עולה על 1,000 מ' ו-8 שדות בעלות העולה על 100 מיליון דולרים. בכל מקרה, CDC חסרת כל ניסיון מהותי, אינה מפעיל כלל ועיקר ואינה בת תחרות לניסיונה הרחב של חברת  AGR כמפעיל, עפ"י ההגדרות הנהוגות בכלל ובמכרז האמור בפרט.
 
מנגד, טענה קבוצת לפידות כי יש להתחשב בניסיונה של חברת האם, SOCAR, לעניין הכשירות לפעול כמפעיל, אולם לטענת קולרידג', גם חברת האם עצמה מעולם לא שימשה כמפעיל פונקציונאלי. מכל מקום, טוענת קולרידג' כי בין כה וכה אין להתחשב בניסיונה של SOCAR משום שזו לא נכללה בהצעתה המקורית של קבוצת לפידות, והניסיון להוסיף היום את SOCAR  אינו עומד בעקרונות היסוד של דיני המכרזים, וגם אם היה הממונה מתחשב בניסיונה, הרי שהיא אינה עומדת בעצמה בתנאי הסף.
 
לצורך הוכחת טענותיה, נתמכת בקשת קולרידג' בחוות דעת של עו"ד Farhad Mirzayev, שותף במשרד BM International LLC  באזרבייג'אן, חוות דעת של Mark Thompson, מנהל עסקים של חברת Epeus LLC, וחוות דעת נוספות התומכות בטענה כי הן CDC והן חברת האם שלה SOCAR מעולם לא שימשו כמפעיל. בנוסף, טוענת קולרידג' כי גם בחוות הדעת שהוגשו מטעם קבוצת לפידות ניתן למצוא תמיכה לכך ש- CDC פועלת כקבלן קידוחים ותו לא.
 
בערעור ניתן משקל רב למשמעויות ההרסניות של העדר ניסיון, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הסביבתי. הנכונות לאפשר לחברה נטולת ניסיון לבצע ניסוי והוכחת יכולת דווקא במים הטריטוריאליים של ישראל הינו בלתי סביר בלשון המעטה. המשמעויות הסביבתיות של תקלה הן הרסניות למשק ולתלות של ישראל ברצועת חוף קצרה. להזכיר, שני נמלי הים העיקריים של ישראל מצויים ברצועת החוף וכל תקלה סביבתית היא בעלת משמעויות אסטרטגיות וכלכליות משמעותיות למדינה. מצב זה אינו עומד בקנה אחד עם מטרות המכרז, הכרזות פומביות של הממונה וסבירות מנהלית נדרשת בהליך שכזה.
 
עוד טוענת קולרידג' כי SOCAR, חברת האם, מקיימת קשרים מסחריים עם איראן, ולצורך תמיכה בטענה זו, צירפה קולרידג' לבקשה את חוות דעתו של יחיאל חורב, לשעבר ראש המלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון). לדבריו, " על-פי קביעת מומחים בתחום, קידוחי גז או נפט, הינם עבודה בעלת רגישות גבוהה ביותר. מכאן, שנדרשת רמת מהימנות התואמת את רגישות העבודה. מהדיווחים שבתקשורת עולה כי ל- SOCAR קשרים כלכליים ועסקיים נרחבים באיראן. עוד דווח כי SOCAR עצמה הביעה דאגה שבשל פעילותה עם איראן, היא חשופה להטלת סנקציות עליהן החליטה ארה"ב".
 
לדעתו, הקשרים ההדוקים של SOCAR עם מדינות אויב "עלולה לאפשר לגורמים עוינים לתכנן ולהוציא לפועל פעילות עוינת (עד כדי טרור) בעיתוי ובאופן שיתאימו לאינטרסים של מדינות האויב. פעולות אלה עלולות לבוא לידי ביטוי בשיבוש של פעילות החיפוש ו/או הקידוח של הגז, דבר שיגרום כמובן נזק לתשתית חשובה ועד לפיגוע טרור בקנה מידה גדול ביותר". עוד טוען חורב, כי "התקשרות עם גורם המקיים קשרי מסחר עם איראן בהחלט עלולה להתפרש כפגיעה ישראלית במאמצים הבינלאומיים המובלים על-ידי ארה"ב, האיחוד האירופי והאו"ם, שמטרתם למנוע את התגרענותה של איראן באמצעות הטלת סנקציות כלכליות על גופים המקיימים עימה קשרי מסחר".