קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
משרד התשתיות נגד מדיניות הממשלה

משרד התשתיות נגד מדיניות הממשלה

המשרד דורש הקצאת מכסות נוספות ליצירת חשמל פרטי לרכישה על ידי חברת החשמל

 
רקע
1. בשנת 2008 נקבעו יעדי הממשלה באנרגיה מתחדשת - 5% ב - 2014 ו 10% ב - 2020 .
2. באותה החלטה נקבע שלאחר שימומשו 350 מגווט או עד 1/1/2011, תיערך בחינה ע"י משרד התשתיות האוצר ורשות החשמל.
3. עד 2010 לא קבעה רשות החשמל רגולציה תומכת (תעריפים, מכסות) בנימוק, בין היתר, שמדיניות הממשלה אינה ברורה.
4. בפברואר 2010 פורסם מסמך מדיניות של משרד התשתיות, "שתרגם" את יעדי הממשלה למונחים של טכנולוגיות, הספק מותקן, ועדיפויות (פריפריה, טכנולוגיה ישראלית, גגות וכד'),  תוך דגש  על קביעתם באופן שישיג את יעדי הממשלה, ובמועד שנקבע להם. אחד מיעדי הממשלה החשובים היה פיתוח הנגב, ובמסמך המדיניות ניתן לכך ביטוי משמעותי.
5. למעט הסתייגויות משפטיות ממתן העדפה לפריפריה ולטכנולוגיה ישראלית, התקבל מסמך המדיניות על ידי משרד האוצר ורשות החשמל. רשות החשמל, בתמיכת משרד האוצר, אף קבעה תעריפים ומכסות בהתאם לנייר המדיניות.
6. המכסות לטכנולוגיה הסולרית סווגו לפי גודל המתקנים: קטנים, בינוניים וגדולים, כשלכל סיווג נקבעו מכסה ותעריף נפרדים משלו כך שהם אינם באים זה על חשבונו של האחר.
לגבי מתקנים גדולים נקבעה הסדרה ע"י רשות החשמל, בהסכמת משרד האוצר, רק בתחילת שנת 2011 ואולם מספר ימים לאחר שהחליטה רשות החשמל על ההסדרה (בתמיכתו), שינה משרד האוצר את עמדתו והקפיא את ההסדרה בטענה שיש לבחון מחדש את המדיניות והיעדים.
7. קיימת טענה של חברות המתמחות בהתקנות על גגות שיש להקטין את המכסה שיועדה לסוג המתקנים הגדולים ולהעבירה אליהם.
 
עמדת משרד התשתיות
א. הבחינה מכח החלטת הממשלה מ 2008 כבר נעשתה בפועל לפני שנה כאמור בסעיף 5 שלעיל, בעת קביעת המדיניות וההסדרה הנגזרת ממנה. אין כל הגיון בדרישה לבחון מחדש הסדרה שטרם נקבעה עד תומה.
ב. לא ניתן לעמוד ביעדי הממשלה לטווח ארוך אם בכל מספר חודשים בוחנים אותם מחדש. יוצרת אי וודאות במשק הסולארי, אינה מאפשרת פעילות כלכלית מסודרת והיא משקפת העדר משילות.
ג. החלטת הממשלה על יעדים לטווח הארוך יצרה ציפיות של יזמים והתפתחות של תעשיה המתקשה להגיב לשינויים במדיניות בכל מספר חודשים (העסקת עובדים, ספקים, קבלני משנה, מקורות מימון וכד').
ד. קידום יעד הממשלה לפיתוח הפריפריה הדרומית, ובמיוחד עוטף עזה והערבה הדרומית, מקבלים חיזוק משמעותי ע"י שדות סולריים גדולים, היכולים להיבנות רק באזור זה, לעומת מתקנים על גגות, שיכולים להיבנות בכל רחבי הארץ. יש לציין כי מדיניות המשרד, כפי שפורסמה בפברואר 2009, קבעה במפורש העדפה להתקנת מתקנים סולאריים על גגות בפריפריה בפרט ועל גגות מבני ציבור בכלל הארץ.
ה. ככלל, מתקנים על גגות אינם צריכים להיות מוגבלים ע"י מכסה אלא ע"י תעריף פוחת על פני זמן באופן שיפשר התאמה הדרגתית עד לגובה של תעריף נורמטיבי קבוע שישקף עלות יצור קונבנציונאלי בתוספת פרמיה המשקפת את היתרון הכלכלי.
ו. בשלב הביניים, עד לבניית המודל המתאים לביצוע מדיניות המשרד, המסירה את מגבלת המכסה מן הגגות (פוטווולטאי ומתקני רוח קטנים – מפורט בסעיף ה'), עמדת השר היא להבטיח הקצאת מכסה נוספת של לא פחות מ – 100 מגוואט, בתעריף המתאים ביותר לצרכן הישראלי.