קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
תקנות למניעת רעש נכנסו לתוקף

תקנות למניעת רעש נכנסו לתוקף

התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)(תיקון), התשע"א-2011 נכנסו לתוקפן ביום רביעי, 27 באפריל 2011

התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)(תיקון), התשע"א-2011 נכנסו לתוקפן ביום רביעי, 27 באפריל 2011. התקנות, שפורסמו ברשומות בחודש ינואר 2011, מתקנות את התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, ומטרתן לצמצם את מפגעי הרעש באזורי מגורים ולשפר את איכות חייהם של התושבים. הפרת התקנות היא עברה פלילית.

עיקרי התיקון:

  • א. הגבלת השעות המותרות לביצוע עבודות תיקונים, שיפוצים ובנייה בבנייני מגורים - איסור על ביצוע עבודות אלה בין השעות 20:00 בלילה ל- 7:00 בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה.
  • ב. הגבלת השעות המותרות לשימוש במכונות ובציוד הנדסי לצורך עבודות חפירה, בנייה או הריסה באזורי מגורים - איסור על שימוש בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה.
  • ג. איסור על שימוש בחזיזים ונפצים באזורי מגורים, והגבלת השימוש בזיקוקין דינור - הפעלת זיקוקין מותרת רק במרחק העולה על אלף מטר מאזור מגורים, בין השעות 7:00 בבוקר ל- 22:00 בלילה, או במועדים מיוחדים (ליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים).
  • ד. הגבלת השימוש בציוד גינון - איסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול, בין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 9:00 למחרת, ובין השעות 14:00 ל- 16:00 בימי מנוחה.
  • ה. איסור על שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש באזורי מגורים - מכיוון שלא קיים כיום מפוח עלים שאינו גורם לרעש, חל איסור מוחלט על הפעלת מפוחי עלים באזורי מגורים.
  • ד. איסור על התקנת מערכות אזעקה קוליות בכלי רכב - עד ל-27 ביולי 2017 (שש שנים מכניסת סעיף זה לתוקף)  יש להסיר או לנטרל את מערכות האזעקה הקוליות.