קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
רווח נקי של 13.1 לאלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הרביעי

רווח נקי של 13.1 לאלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הרביעי

"התוצאות הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי של 2010 ושנת 2010 כולה מעידות על יכולתה של החברה לשמור על רווחיות גבוהה תוך התאמת רמת ההוצאות שלה לשינויים בהיקפי הפעילות.

אלקטרה מוצרי צריכה סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2010 עם רווח נקי של 13.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.5 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל ב-2009. העלייה ברווח הנקי נבעה, בין היתר,

משיפור שרשמה החברה ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2010 לרמה של כ-18.9 מיליון שקל, לעומת כ-11.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2009 – עליה של כ-63%.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2010 הסתכמו בכ-548.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-601.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2009.

הרווח הנקי בשנת 2010 הסתכם בכ-93 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109.1 מיליון שקל בשנת 2009. הכנסות החברה הסתכמו בכ- 2.38 מיליארד שקל, לעומת כ-2.52 מיליארד שקל בשנת 2009. החברה הודיעה כי תחלק דיווידנד בסך של כ-40 מיליון שקל לבעלי מניותיה.

החברה רשמה ב-2010 עליה של כ-13% בהכנסותיה ממגזר היבוא והשיווק של מוצרי צריכה חשמליים לרמה של כ-1.04 מיליארד שקל, לעומת כ-921.7 מיליון שקל, כאשר הגידול מיוחס בעיקרו לתחום המזגנים. הרווח התפעולי של המגזר עלה לכ-66.7 מיליון שקל, לעומת כ-65.9 מיליון שקל בשנת 2009.

יקי ודמני, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה: "התוצאות הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי של 2010 ושנת 2010 כולה מעידות על יכולתה של החברה לשמור על רווחיות גבוהה תוך התאמת רמת ההוצאות שלה לשינויים בהיקפי הפעילות. בשנת 2011 אנו שמים את הדגש על פיתוח מנועי הצמיחה החדשים שלנו, ביניהם התחלת השיווק של מותג ווירלפול, שהינו המותג של החברה הגדולה בעולם בתחום המוצרים ה"לבנים", כניסה לתחום מערכות המיזוג המתקדמות של דייקין, הקמת רשת החנויות למחשבים וציוד היקפי תחת השם "אלקטרה מחשבים" וכניסה לתחום ברי המים המטוהרים. אנו מאמינים, כי פעילויות אלה, יחד עם  הצמיחה במגזרי הפעילות הקיימים שלנו, יביאו את אלקטרה מוצרי צריכה לפסי צמיחה והתרחבות".