קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
דרישה לתוויות מקצועיות על טלוויזיות

דרישה לתוויות מקצועיות על טלוויזיות

נציבות המסחר הפדראלית בארצות הברית פרסמה תקנות המחייבות יצרני טלוויזיות הנמכרות בארה"ב להדביק תוויות EnergyGuide

תוויות צריכת אנרגיה תידרשנה על גבי מכשירי טלוויזיה (מתוך World Trade Interactive)
נציבות המסחר הפדראלית בארצות הברית פרסמה תקנות המחייבות יצרני טלוויזיות הנמכרות בארה"ב להדביק תוויות EnergyGuide על הטלוויזיות, וזאת החל מה-10 במאי. על התוויות להימצא (1) בצורת מלבן קטן מודבק על גבי שיפוע הטלוויזיה, (2) על המסך בצורת משולש קטן או (3) בצורה אחרת של הדבקה בה התווית מופיעה באופן בולט וברור בקדמת הטלוויזיה.
על התוויות לציין את העלות השנתית המוערכת של האנרגיה הנצרכת כתוצאה מהשימוש בטלוויזיה וכן השוואה של עלויות אלה לעלויות של טלוויזיות דומות.
החל מה-11 ביולי, תתווספנה דרישות נוספות הדורשות להציג את צריכת האנרגיה של המוצר אשר יופיע בקטלוג בעותק קשיח וכן דרישות גילוי צריכת האנרגיה של הטלוויזיה אשר תוטלנה על מוכרים ברשת האינטרנט.