קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מיכלי גז מסוכנים

מיכלי גז מסוכנים

בביקורות התגלה כי קיימים בשוק מיכלי גז אשר עברו שינויים וריתוכים ומהווים סכנה למשתמש בהם ולסביבתו

תופעה חדשה הפוגעת בצרכני גז הבישול עלתה לאחרונה בביקורות שונות שערכו אנשי אגף הפיקוח והבטיחות של מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות. בביקורות התגלה כי קיימים בשוק מיכלי גז אשר עברו שינויים וריתוכים ומהווים סכנה למשתמש בהם ולסביבתו.

קיימים מספר סימנים המעוררים חשד כי בלון הגז אינו עומד בתקן: למיכל רותך צווארון בצורה לא מקצועית, על גבי המיכל מופיעים סימנים של שפשוף עמוק (כמו עבודת השחזה על גוף המיכל), למיכל אין מספר סידורי, שם הספק חסר או מחוק, באזור המיכל קיים ריח חריף של גז. במינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות קוראים לציבור הצרכנים לגלות ערנות ובמקרה בו מתעורר חשד לשימוש במיכלים שאינם תקינים, לפנות לספק הגז ללא דיחוי ולדרוש כי יבדוק את המיכלים. לחלופין, ניתן לפנות לטכנאי גז מקצועי אשר אינו קשור לספק הגז, אך שירות זה כרוך בתשלום.

אגף פקוח ובטיחות במינהל הדלק והגז מבצע באופן שגרתי ביקורות במתקני המילוי ובמחסני גז, ובודק באופן מדגמי בבדיקה חזותית את התאמת מיכלי הגז לדרישות התקן. המיכלים שאינם תקניים נתפסים על ידי מפקחי האגף, מחולטים, ונגד החשודים ננקטים הליכים משפטיים. רשימת הספקים המורשים לאספקת גפ"מ, מופיעה במלואה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות. חשוב לדעת כי על פי החוק ספק הגז צריך לבצע בדיקת תקינות מדי חמש שנים, ללא תשלום.