קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מתריעים מפני זיהום הסביבה

מתריעים מפני זיהום הסביבה

מחאה על היתרים לטיפול בחומרים מסוכנים באתר 'אפעה' בנגב

 
שרית אשכנזי  מהתנועה לאיכות חיים וסביבה בנגב פנתה לשרי הממשלה להתערב נגד זיהום בחומרים סוכנים.
במכתב כובת הגברת אשכנזי כי 
בחודשים האחרונים מתקיימים דיונים למתן היתרים לאתר 'אפעה' שבנגב לטפל בחומרים מסוכנים.
למגינת ליבנו מוצגים חלק מהחומרים הללו במסווה של פסולת ב'סיכון נמוך'.
קיום הדיונים מקורם בחטא, שכן כיום פועל באזור התעשייתי ברמת חובב אתר לטיפול בפסולת של חומרים מסוכנים. בעבר, נאלצנו לקבל את קיומו של האתר ברמת חובב בבחינת 'הרע במיעוטו', אך מכיוון שיש לו עוד עתודות ל-30 השנים הקרובות, לפחות, אנו לא מוצאים כל צורך בפיזור רעלים במקומות נוספים בנגב.
 
זאת ועוד, בכל העולם המתוקן נוהגים לצמצם למינימום את מספרי האתרים שנועדו לטפל בחומרים מסוכנים מארבעה טעמים עיקריים: הראשון - הרחקת המתקנים מאזורים מיושבים מתוך דאגה לאוכלוסייה.
השני - לזהם פחות, ככל שניתן, קרקעות ואתרים שונים.
השלישי - הרצון לרכז במקום אחד את כל החומרים למקרה ויתרחש אסון טבע ו/או דליפה ו/או קריסה מכל סוג שהוא, ובכך להקל על פעילויות הכיבוי, החילוץ וההצלה במקרה הצורך.
הרביעי - הצורך של הרשויות השונות להיות בשליטה על-מנת להבטיח אכיפה מלאה של כל התקנים המחמירים.
 
למרבה הפלא, על אף האמור לעיל, נבדקת כעת האפשרות להקים אתר נוסף לטיפול בחומרים מסוכנים בנגב.
האם משרד הפנים היה שותף בדיונים למתן ההיתרים לטפל בחומרים מסוכנים לאתר 'אפעה'? אם כן, מה הם הקריטריונים ו/או תנאי הסף אשר מעמיד משרד הפנים למתקן שנועד לטפל בחומרים מסוכנים?
 
לאחר אסון הכרמל, הופנו כלפי משרדך טענות לגבי מוכנות מערך הכבאות וההצלה בהתמודדות עם אירוע גדול.
 
-          האם במקרה של אירוע בו מעורבים חומרים מסוכנים, יהיה מערך הכבאות וההצלה מסוגל לטפל במהירות ובמקצועיות הנדרשים? יתרה מזו, האם מערך הכבאות וההצלה בדרום יהיה מסוגל לטפל, בו זמנית, בשני מוקדים של חומרים מסוכנים ולא רק באחד, כפי שהמצב כיום?
 
 
-          אם יקבל אתר 'אפעה' היתרים לטפל בחומרים מסוכנים, האם הצוותים שייקראו למקום לטפל, חס וחלילה, באירוע של חומרים מסוכנים הוכשרו למצב שכזה?
 
-          מה עמדת המשרד בנוגע לפיזור החומרים המסוכנים במספר אתרים בארץ, במקום לרכזם באזור אחד?
 
כבוד השר, בידך הכוח והסמכות לעצור את התהליך. שכן, אם חס וחלילה יקום האתר, עלול מערך הכבאות וההצלה שעליו ממונה משרדך להיתקל בקשיים ובסיבוכים רבים, שהמשמעות הישירה שלהם תהיה פגיעה וסיכון חיי אדם.
 
מצפה להתערבותך הדחופה ואודה על קבלת תגובתך למכתבי זה.