קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
מגדילים תפוקת מתקני ההתפלה

מגדילים תפוקת מתקני ההתפלה

מתקני ההתפלה בפלמחים ובחדרה יגדילו זמנית את היקף ייצור המים

 
היקף ההתפלה צפוי לגדול בכ- 10-20 מיליון קו"ב לשנה
 
בהתאם להחלטת הממשלה מה- 30 בינואר 2011, אשר דנה במשבר במשק המים ובצעדי החירום שיש לנקוט, פנתה ועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מי-ים אל הזכיינים של מתקני ההתפלה בפלמחים ובחדרה, בהצעה להגדיל זמנית את היקף ייצור המים, עד סוף שנת 2013, תוך ניצול עודף כושר הייצור של המתקנים בשעות שבהן הם אינם מייצרים כיום בשל תעריפי החשמל הגבוהים. בעקבות זאת, נענו מתקני ההתפלה להצעת המדינה וחתמו על הסדר שיגדיל את היקף הייצור בעד 15% מהיקף היצור הקיים. מתקן ההתפלה בפלמחים יחל ביצור המוגבר החל מהיום, ה- 1 ביוני 2011, ואילו מתקן ההתפלה בחדרה יחל בייצור המוגבר רק ב- 1 בינואר 2012, בשל מגבלות טכניות.
מחיר המים נקבע בהתאם לעלויות החשמל במועד הייצור על פני עונות השנה, בתוספת תשלום קבוע בגין עלויות התפעול הקבועות והמשתנות. המחירים צפויים לנוע בין 1.34-3.15 ₪ למ"ק מים.
 
מועדת המכרזים נמסר כי הסכם יסייע להקל על מצוקת משק המים. מתקני ההתפלה הינם הוכחה להצלחה של שיתוף הפעולה בין המגזר הציבורי לפרטי, בשיטת ה- PPP. החתימה על ההסכם מוכיחה כי בחלוקת סיכונים נכונה, שיתוף פעולה זה יכול לתת מענה לצרכים חיוניים בתחום התשתיות, גם בעיתות מחסור, כאשר נדרשת הפעלה מוגברת של מתקני התשתית.