קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
משרד התשתיות פרסם מכרז בינלאומי לביצוע סקר רוחות ארצי

משרד התשתיות פרסם מכרז בינלאומי לביצוע סקר רוחות ארצי

מידע שיאפשר איתור אזורים פוטנציאלים להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל בישראל

בקרוב תצטרף הרוח לייצור החשמל בישראל. משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז בינלאומי לביצוע סקר רוחות ארצי, החברה שתזכה במכרז תרכז את המידע לגבי משטר הרוחות ומידת עוצמתן בישראל, מידע שיאפשר איתור אזורים פוטנציאלים להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל בישראל. 
סקר הרוחות יהווה כלי עזר חיוני אשר יסייע במימוש מדיניות המשרד והחלטת הממשלה, לפיה 10% מייצור החשמל עד  לשנת 2020 תהיה מאנרגיה מתחדשת.
על פי הערכות המשרד, בישראל קיים פוטנציאל רב להוביל ולפתח מחקר של טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת בכלל, ושל אנרגיית רוח בפרט. לטכנולוגיית טורבינת הרוח יתרונות שונים כאמצעי לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת: מבחינת ניצול השטח, עלות ייצור החשמל, ניצול משאב מקומי, הפחתת תלות ביבוא דלקים ותרומתה להפחתת פליטת מזהמים.
המכרז כולל הכנת מודל הממפה את הנתונים הרלוונטיים לישראל הנדרשים עבור הקמת מתקני אנרגיית רוח. 
נתונים אלו יועלו במסגרת אתר שיגיש את האינפורמציה עבור הציבור הרחב ככלל ועבור יזמים וחוקרים בתחום בפרט. הזוכה במכרז יהיה אחראי על העברת הכשרות לבעלי מקצוע מישראל בנוגע לשימוש במודל, וכן על ביצוע שיפורים ועדכונים בנתוני המודל עד שנת 2015. 
המכרז פונה לחברות בעלות ניסיון מוכח באיסוף וניתוח נתוני לוויינים, בעלות כלים אנליטיים מתאימים לעריכת סקרים ולהכנת אטלס רוחות ברמת דיוק ואמינות גבוהה. 
שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו: "אנרגיה המופקת מטורבינות הרוח היא הזולה והכדאית ביותר ממכלול האנרגיות המתחדשות. תוצאות הסקר יעניקו כלי עזר חשוב למדינה וליזמים כאחד ויזרזו את הפקתה. כך נוכל להפיק את החשמל הנקי ביותר, במחיר הזול ביותר ובנצילות הגבוהה ביותר".