קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חסכון של מיליוני שקלים הושג במסגרת פרויקט

חסכון של מיליוני שקלים הושג במסגרת פרויקט "ממשלה ירוקה"

המגדיר שורה של יעדים כמותיים להתייעלות סביבתית, צמצום בצריכת משאבים ומעבר לשימוש במשאבים מתכלים

משרדי הממשלה חסכו מיליוני שקלים לקופת אוצר המדינה מאז יישום פרויקט "ממשלה ירוקה", המגדיר שורה של יעדים כמותיים להתייעלות סביבתית, צמצום בצריכת משאבים ומעבר לשימוש במשאבים מתכלים במשרדי הממשלה.
על פי הנתונים שהוצגו לאחרונה במפגש השנתי של סמנכ"לי המנהל במשרדי הממשלה, מתבטא החיסכון לעיתים בעשרות אחוזים ובמאות אלפי שקלים בשנה בשימוש בחשמל, מים ונייר (תוך מעבר לנייר ממוחזר). בנוסף, הוצגו במפגש יוזמות מקוריות שונות הנוגעות לשיפור הביצועים הסביבתיים של משרדי הממשלה. 
במשרד הבינוי והשיכון הושג חסכון שנתי בהוצאות חשמל, דלק, להסקה ומים של כ- 500 אלף ש"ח. כמו כן, דיווח המשרד על ירידה בצריכת הנייר בין השנים 2006-2011 של כ-55%. ירידה זו הובילה לחיסכון כספי שנתי המוערך בכ-180,000 ש"ח. נוסף על כך התבצע מעבר לשימוש בנייר ממוחזר בשיעור של 46% מצריכת הנייר הכוללת.
במשרד להגנת הסביבה, במסגרת שיפוץ שנערך באחת היחידות, הותקנו מערכות מיזוג ותאורה חסכוניות, והדבר הביא לחסכון של 25% בצריכת החשמל בהשוואה לשנת 2010.
משרד התחבורה החליט להחליף את גופי התאורה ולהתקין רגשי נוכחות בכלל דיורי המשרד לפרויקט זה הוקצה תקציב תלת-שנתי של 1.2 מיליון ש"ח לצורך החלפת גופי התאורה החיסכון השנתי לגופי תאורה מוערך בכ-240 אלף שיי. מבדיקה שערך המשרד  נמצא כי בהנחה שמעבר להדפסה דו-צדדית יחסוך כ-4,500 חבילות נייר לשנה, שהינם שווי ערך ל-54 אלף ש"ח. משנת 2011 50% מרכש הנייר היה נייר ממוחזר.
המשרד לביטחון הפנים הפחית של 23% מסך צריכת המים השנתית הממוצעת כמו גם הפחתה של 27% בצריכת החשמל הממוצעת למ"ר. המשרד יזם צעדי הפחתה נוספים: הפחתת רכש הכוסות החד פעמיות ב-67% ומעבר נרחב לשימוש בכוסות רב פעמיות. במשרד החוץ חלה ירידה של 21.7% בצריכת הנייר הלא ממוחזרת וכן המשרד החל לרכוש 100% נייר ממוחזר בלבד.
מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, עו"ד אלונה שפר קארו, בירכה את המשרדים השונים על פעילותם ועל הצעדים המשמעותיים שנעשו על מנת לייעל את התפעול של משרדי הממשלה. לדבריה, כי פעילות זו מוכיחה כי שיפור ביצועים סביבתיים יכול במקרים רבים להוביל גם לחיסכון כספי ניכר. קארו הזכירה כי יש עוד מקום רב לשיפור במשרדים רבים וכי על הממשלה להוות דוגמא ומופת לציבור הרחב לצריכה בת-קיימא ולשימוש יעיל במוצרים.