קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
100 רישיונות נוספים ניתנו להקמת מתקני יצור סולאריים

100 רישיונות נוספים ניתנו להקמת מתקני יצור סולאריים

סך כל היקף הרישיונות המותנים במסגרת המתקנים הסולאריים לרשת החלוקה עומד כיום על כ- 515.5 מגוואט

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, חתם על 19 רישיונות נוספים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה סולארית (פוטו- וולטאית), אשר יחוברו לרשת החלוקה בהיקף כולל של כ- 27 מגוואט.
הרישיונות אושרו על ידי השר לאחר שעברו במליאת רשות החשמל האחרונה. הרישיונות המותנים ניתנו למתקני ייצור פוטו- וולטאיים הגדולים מ- 50 קילוואט ומתחברים לרשת החלוקה, על מנת שיקימו מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית (פוטו- וולטאית). סך כל היקף הרישיונות המותנים במסגרת המתקנים הסולאריים לרשת החלוקה עומד כיום על כ- 515.5 מגוואט.
במתן רישיונות אלה ממשיך משרד האנרגיה והמים ביישום החלטות הממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות ביחס להגדלת היקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, וממשיך לקדם את כניסתם של יזמים פרטיים למשק החשמל הישראלי.
קודם לאישור הרישיונות הנ"ל, חתם השר לנדאו עלעל 79 רישיונות ייצור בטכנולוגיה סולארית  אשר יחוברו לרשת החלוקה בהיקף כולל של כ- 100 מגוואט. כמו כן אישר השר, שני רישיונות נוספים – את מקבצי הייצור הגדולים בצאלים ובמשאבי שדה, בהיקף כולל של 180 מגה ואט. 
כזכור קבעה ממשלת ישראל כי עד שנת 2014 ייוצרו כ-5% מהחשמל במשק, באמצעות אנרגיות מתחדשות. משרד האנרגיה והמים פרסם בשנת 2010 מדיניות כוללת ומערכתית ליישום יעדי הממשלה באמצעות הטכנולוגיות השונות.