קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
ירידה של 42 אחוז ברווחי אלקטרה מוצרי צריכה אשתקד

ירידה של 42 אחוז ברווחי אלקטרה מוצרי צריכה אשתקד

ירידה של 42 אחוז ברווחי אלקטרה מוצרי צריכה אשתקד

אלקטרה מוצרי צריכה, סיימה את שנת 2011 עם הכנסות בסך של כ-2.06 מיליארד שקל, לעומת כ-2.22 מיליארד שקל ב-2010, ירידה של כ-7%.
הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בשנת 2011 בסך של כ-54.4 מיליון שקל, לעומת סך של כ-93 מיליון שקל בשנת 2010, ירידה של 42 אחוז, הנובעת בעיקר מעלייה בהוצאות המימון נטו, שהסתכמו בכ-20.5 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ-2.3 מיליון שקל בשנת 2010.
הרווח התפעולי של החברה בשנת 2011 הסתכם בכ-84.5 מיליון שקל בהשוואה לכ-108.2 מיליון שקל ב-2010.
עליה של כ-6% נרשמה בהכנסות במגזר מוצרי הצריכה לרמה של כ-1.09 מיליארד שקל, לעומת כ-1.03 מיליארד שקל אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בשנת 2011 הסתכם בכ-56.1 מיליון שקל, לעומת כ-66.6 מיליון שקל בשנת 2010, קיטון של כ- 16 אחוז.
במגזר הקמעונאות רשמה החברה בשנת 2011 הכנסות של כ-1.13 מיליארד שקל, לעומת כ-1.26 מיליארד שקל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת מתחרות אשר מאפיינת את הענף, ומהאטה בצריכה הפרטית שנרשמה במשק במהלך המחצית השנייה של השנה.
במגזר התקשורת והמחשבים נרשמה ירידה בהכנסות בשנת 2011 לכ-187.6 מיליון שקל, לעומת כ- 285.0 מיליון שקל אשתקד. 
ברבעון הרביעי של 2011 הסתכמו הכנסות אלקטרה מוצרי צריכה בכ-462.7 מיליון שקל, לעומת כ- 521.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות נבעה בעיקר מירידה בהכנסות ממגזר תקשורת והמחשבים.
בשנת 2011 השקיעה החברה במספר פעילויות חדשות: השקת פעילות ברי מים תחת המותג "אלקטרה בר", כניסה לתחום מזגני היוקרה תחת המותג "דייקין", התחלת שיווק של מוצרים לבנים מתוצרת "ווירלפול", הכנות סופיות להקמת פורטל מכירות מקוון בשיתוף עם Ynet, הקמת רשת מחשבים ותקשורת תחת המותג "אלקטרה מחשבים", פתיחת סניפים חדשים בתחום הקמעונאות, הקמת שותפות עם חברת חיון לשיווק מוצרים בתחום המחשבים, בעיקר תחת המותג סמסונג, ורכישת פעילות אייס, שאושרה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים.
יקי ודמני, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה: "אנו ממשיכים לפעול להגברת הנוכחות של מותג היוקרה "דייקין", אשר 50% מהחברה המשווקת אותו נרכשו על ידנו".