קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אושר דירוג A1 לאלקטרה מוצרי צריכה לקראת גיוס

אושר דירוג A1 לאלקטרה מוצרי צריכה לקראת גיוס

הספקים העיקריים של החברה בתחום המזגנים הינם Aux ו-Hisense

מידרוג מאשרת מחדש דירוג A1 באופק יציב ליכולת פירעון כוללת של אלקטרה מוצרי צריכה ולמסגרת לגיוס אג"ח בסך של עד 150 מיליון ₪.
החברה הינה היבואנית והמשווקת הגדולה בישראל של מזגנים ומחזיקה בנתח שוק של מעל ל-40% מכלל מכירות המזגנים בישראל, נכון לדצמבר 2011. בשנת 2011 היוו מכירות המזגנים כ-32% מסך מכירותיה (כ-60% ממכירות המגזר הסיטונאי). בשנה זו ניתן לראות החלשות קלה של אלקטרה בשוק המזגנים, מול התחזקות בעיקר של תדיראן וטורנדו, בין היתר, על חשבון המותג LG. שוק המזגנים מאופיין במעבר למזגנים בטכנולוגיה חדשה, המתמקדת בניצול אנרגטי, כגון VRF ואינוורטר.
במהלך השנה החליפה החברה את הספק העיקרי בתחום המזגנים - Airwell, עקב סגירת המפעל בסין. כיום הספקים העיקריים של החברה בתחום המזגנים הינם Aux ו-Hisense. החלפת ספק המזגנים הייתה כרוכה בשינוי בשרשרת האספקה בחברה, באופן שהשליך על התוצאות הכספיות בשנת 2011. החברה מעריכה כי תהליכי האספקה מול הספקים החדשים התייצבו בשנה הנוכחית.
החברה מפעילה שלוש רשתות קמעונאות חשמל, המונות כיום 73 סניפים בפריסה ארצית, בשלושה מותגים, הפונים לפלחי שוק שונים: "שקם אלקטריק", "סנסור" ו"מחסני חשמל". הפעילות בתחום הקמעונאי מהווה יתרון בולט למעמדה של החברה בענף ותורמת ליציבות. בשנתיים האחרונות חלה ירידה במחזור המכירות של רשתות החברה, שנבעה מתחרות גוברת, שהובילה גם לשחיקה ברווחיות. להערכת מידרוג, התחרות בתחום זה מצויה בהחרפה נוכח עלייה בשטחי המסחר ועלולה להוביל לשחיקה נוספת ברווחיות בשנה הנוכחית.
ענף מוצרי הצריכה החשמליים מורכב מיבואנים רבים, מפיצים ומשווקים של מגוון מוצרים, מאופיין בגידול ביקושים על רקע עלייה ברמת החיים, חדירת חידושים טכנולוגיים והתחממות האקלים. הגידול בביקושים מלווה בירידה מתמשכת במחירי המכירה, על רקע תחרות גבוהה, חסמי כניסה נמוכים וכניסת מותגים זולים. התחרות הגוברת והורדת המחירים ניכרים בשחיקת הרווחיות של אלקטרה מוצרי צריכה בשלוש השנים האחרונות.
שיעור הרווח התפעולי במגזר מוצרי הצריכה החשמליים בחברה, אשר כ-60% מתוכו נובע ממכירת מזגנים, נשחק בכ-2% במהלך השנתיים האחרונות, לכ-5.1% מסך המכירות. במגזר הרשתות הקמעונאיות נרשם קיטון של כ-200 מיליון ₪ בהכנסות בשנתיים האחרונות, אשר לווה בשחיקה של כ-0.5% בשיעור הרווחיות התפעולית.