קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
אושרה התוכנית לזירוז תכנון מתקנים לקליטת הגז הטבעי

אושרה התוכנית לזירוז תכנון מתקנים לקליטת הגז הטבעי

ראש הממשלה מתח בישיבת הממשלה ביקורת על העיכובים הבירוקרטים בהקמת מתקנים לקליטת גז טבעי

הממשלה אישרה פה אחד את התוכנית לזירוז תכנון מתקנים לקליטת הגז הטבעי.
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתח בישיבת הממשלה ביקורת על העיכובים הבירוקרטים בהקמת מתקנים לקליטת גז טבעי ואמר כי ממשלת ישראל חייבת להאיץ את תהליכי התכנון והבנייה של מתקנים אלה כדי להבטיח אספקת גז טבעי לטובת אזרחי ישראל. 
"התגליות הנוכחיות של מצבורי גז טבעי בים שייכות לעם ישראל וחשוב ביותר שעם ישראל ייהנה מהן. כלכלת ישראל תתחזק כתוצאה מתגליות הללו, הצמיחה הכלכלית תהיה פועל יוצא של השימוש בתגליות אלה ואסור לעכב אותן. אין זכות גדולה מזכותם של אזרחי ישראל לחסוך 12 מיליארד ש"ח". נתניהו הנחה את מנכ"ל משרדו, הראל לוקר, לפעול ליישום ההמלצות באופן מיידי ואם יחולו עיכובים לפתוח בהליכי חקיקה.
לפי הצעת המחליטים, שר האנרגיה והמים יגיש למועצה הארצית את הבחינה התכנונית-סביבתית של החלופות למיקומי המתקנים. הליך בחירת החלופות יסתיים עד יולי ומיד לאחר מכן יבוצע תסקיר סביבתי לחלופות שנבחרו.