קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
ועדת צמח ממליצה לייצא מחצית ממאגרי הגז

ועדת צמח ממליצה לייצא מחצית ממאגרי הגז

לייצא למעלה מ-50% מהגז הטבעי ולהגדיל במקביל את כמות הגז שתישמר לצורכי המשק הישראלי ל-450 BCM

הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל, בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה, שאול צמח, ממליצה לאפשר לחברות הקידוח לייצא למעלה מ-50% מהגז הטבעי - כמות של 500 BCM, ולהגדיל במקביל את כמות הגז שתישמר לצורכי המשק הישראלי ל-450 BCM .
הוועדה ציינה כי הדבר נחוץ כדי לאפשר את פיתוח המשק מחד, ולשמר את צורכי וביטחון האנרגיה של ישראל מאידך. לדברי הוועדה, היקף הגז האמור ישכנע יזמים להשקיע בישראל לפתח מאגרים גדולים וקטנים כאחד, ומצד שני ישמור על ביקושי הגז החזויים בישראל ב-25 השנים הקרובות. 
הוועדה קבעה כי בתוך חמש שנים מיום אישור הדוח תיערך הערכה מחודשת של הכמויות ליצוא ולצריכה מקומית על בסיס אותו מודל, שמירת כמות גז טבעי מבוקשת על-ידי המשק הישראלי ל-25 שנים.
מתוך משאבים שעדיין לא נקדחו, בסך משוער של 680 BCM, יש 150 BCM שצפויים להתגלות בוודאות של 90%. כך גדלו משאבי הגז של ישראל, על פי הדו"ח, ל-950 BCM בסך הכל.