קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
חוק משק הדלק עבר בקריאה ראשונה

חוק משק הדלק עבר בקריאה ראשונה

החוק נועד להסדיר את התנהלות משק הדלק בישראל על היבטיו הכלכליים

חוק משק הדלק, אותו מוביל שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, עבר בקריאה ראשונה בכנסת. החוק נועד להסדיר את התנהלות משק הדלק בישראל על היבטיו הכלכליים, תוך קביעת משטר רישוי ורגולציה מתאימה. 
ההסדרה והפיקוח המוצעים יכללו את כל שרשרת הפעילויות, החל בייצור, עבור בזיקוק, שיווק, מכירה, 
אחסון והובלה, ובהיבטים מסוימים גם ייבוא וייצוא. כל זאת כדי להבטיח הספקה סדירה, רציפה ואמינה 
של דלק וגפ"מ בשגרה ובחירום, תוך הבטחת רמת שירות נאותה, יצירת תנאים תחרותיים ותוך התחשבות  בהיבטי שמירה על הבטיחות ועל הסביבה.
עיקרי החוק: ייצור דלק, אחסונו, הזרמתו או שיווקו, וכן מרבית הפעילויות העוסקות במשק הדלק יהיו טעונים רישוי. הסדרה ייחודית הנדרשת למשק הדלק בשעות חירום, לרבות מצב חירום במשק הדלק לבדו או כל מצב בו קיים מחסור במוצרי דלק למשק הישראלי. הסדרה זו מהווה המשך והרחבה של ההסדר הקיים היום, ותחול גם על גפ"מ. קביעת שירותים חיוניים - לגביהם חלות הוראות שתפקידן העיקרי להבטיח את רציפותם ללא תקלות. המשך הסדרות הקיימות במשק הדלק כיום  כגון פיקוח על מחירים ועל איכות מוצרי הדלק, ימשיכו לחול במקביל לחוק המוצע, ככל שלא בוטלו בו במפורש.