קול אייר ניוזלטר
אינך רואה את הכתבות? לחץ כאן |  לאתר קול אייר לחץ כאן |  לצפיה בעיתון הדיגיטלי של החודש לחץ כאן |  מי אנחנו  לחץ כאן
עיריית רמת גן פרסמה נוהל הגשת תלונה בנושא רעש מזגנים

עיריית רמת גן פרסמה נוהל הגשת תלונה בנושא רעש מזגנים

בשל כמות גדולה של תלונות המתקבלות ביחידה נבצר מאנשיה "לעיתים לטפל בנושא במהירות מספקת

בעיריית רמת גן הצטברו בעת האחרונה תלונות רבות של תושבים בנוגע לרעש הבוקע ממזגנים. על מנת להקל על המתלונן, פרסמה היחידה האזורית לאיכות הסביבה בעיריות רמת-גן ובני ברק שעוסקת בנושא, את נוהלה לטיפול במטרדי רעש ממזגנים של שכנים.
בשלב הראשון, יש לשלוח מכתב לשכן ולבקשו להזמין טכנאי לתיקון המזגן או למצוא כל פתרון מתאים אחר להפחתת מפלס הרעש הנפלט מן המזגן. את המכתב יש לשלוח אל השכן בדואר רשום ולבקשו לטפל בעניין תוך 10 ימים.
במידה והנושא לא סודר, יש להעביר ליחידה תוך 30 יום מכתב בקשה לטיפול בתלונה בצירוף העתק מן המכתב שנשלח והעתק מן הקבלה של הדואר הרשום. אם הנושא לא סודר יש להעביר ליחידה האזורית תוך 30 יום מכתב בקשה לטיפול בתלונה בצירוף העתק מן המכתב שנשלח והעתק מן הקבלה של הדואר הרשום. במידה והמתלונן יעדכן כי הבעיה לא נפתרה, תיערך מדידת רעש בבית המתלונן. 
"תלונות בנושא רעש ממזגני שכנים יטופלו על ידינו עד לביצוע מדידת רעש. באם ממצאי הבדיקה יצביעו על חריגה מן המפלס המותר בחוק יקבל המתלונן דו"ח בו מפורטות תוצאות המדידה, את הדו"ח ניתן להגיש למשטרה להמשך טיפולה ו/או לפנות לארכאות משפטיות אזרחיות", נאמר בנוהל.
עוד נמסר מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה כי בשל כמות גדולה של תלונות בנושא מזגנים המתקבלות ביחידה, נבצר מאנשיה "לעיתים לטפל בנושא במהירות מספקת, לפיכך ניתן לפנות לחברות פרטיות לייעוץ אקוסטי ולבקש מדידה בתשלום".