שגיא מערכות איוורור

שגיא מערכות איוורור

ייצור מפוחים ציריים וצנטרפוגאליים לאוורור ופינוי עשן, טל' 03-9617106, פקס' 03-9616938www.sagyvent.co.il
 


פי.סי.חץ