דבר העורך קול אייר גיליון ספטמבר 2014

דבר העורך קול אייר גיליון ספטמבר 2014

ההתייעלות האנרגטית מושתת על מתן ערך מוסף כלכלי מוכח

אבי אובליגנהרץ
כמו כל מונח כלכלי בעולמנו, ההתייעלות האנרגטית מושתת על מתן ערך מוסף כלכלי מוכח, שכן התמריץ לכניסה למיזם הכרוך בהשקעה לא מבוטלת הינו בסופו של דבר חסכון כספי לא מבוטל ובד בבד חסכון במשאבי אנרגיה.
אחרי הכל החוכמה היא להשוות בין המצב הנתון למצב של המערכת ו/ או הארגון בעקבות ביצוע השדרוג. תוצרי העבודה מחושבים כפי שמסביר ד”ר עופר אלון, מומחה ותיק להתייעלות אנרגטית ובקרת אקלים על פי רוב על בסיס חיסכון באנרגיה: חשמל, גז, דלקים, מים וכדומה.
לכאורה מדובר בתהליך ממוקד, שבסופו אמורה להיות מסופקת תוצאה מוכחת וחד משמעית, המהווה תוצר ברור להשקעה שבוצעה. אלא שלא תמיד כך פני הדברים ולכן נדרשת מידה רבה של זהירות ובדיקות האם אכן יש זהות אינטרסים מוחלטת בין מבצעי העבודה/ הפרויקט ללקוח הסופי.
למרות שהנחיצות בהתייעלות אנרגטית וניהול אנרגיה אינה מוטלת בספק, כוח השוק אינו מספיק להתניע תהליכים יישומיים ומכאן כי  הצדקה לבצע תהליך התייעלות ללא רווח כלכלי.
בהזדמנות זו ברצוני לאחל לכם שנה  טובה וחסכונית באנרגיה , שנת שגשוג ושלווה, שנת בריאות, אושר ועושר ממני ומכל צוות תירוש הוצאה לאור.
 
קריאה נעימה
 


פי.סי.חץ