דבר העורך קול אייר גיליון נובמבר 2014

דבר העורך קול אייר גיליון נובמבר 2014

“עברה שנה ועוד שנה ושום דבר לא השתנה”

אבי אובליגנהרץ
אלה מילות השיר שזמזמתי לעצמי למקרא הביקורת החריפה שהטיח דו”ח מבקר המדינה האחרון במשרד האנרגיה בגין אוזלת ידו בכל הקשור לפעילות יזומה להגברת המודעות הציבורית להתייעלות אנרגטית.
בעקבות ההחלטה להפחתת פליטות משנת 2010 קיבל משרד האנרגיה תקציב של 269 מיליון שקל לקידום התייעלות אנרגטית במגזר הביתי בשנים 2012-2011. למרות זאת הפיקוח והבקרה על פרויקטים לסבסוד והחלפה של מכשירי חשמל ביתיים לקו בחסר. המשרד לא דרש קבלת מידע על מכשירי החשמל שהוחלפו בפועל ולמעשה הסתמך רק על אומדן שביצע לשם בדיקת ההתייעלות שהושגה. דבר זה פגע במהימנות הנתונים וביכולתם של מקבלי ההחלטות למדוד את התועלת בפרויקטים לעומת העלות שלהם.
אם לא די בכך הרי שנמצאו ליקויים בהטמעת התייעלות אנרגטית ואכיפתה בקרב גופים ממשלתיים שאמורים להוות את חוד החנית בנושא וזאת בניגוד גמור ליעדים שנקבעו בנידון בחוק! כלומר, הרשות המבצעת שאמורה לתת לנו האזרחים דוגמא ולסחוף אותנו אחריה, לא לוקחת ברצינות רבה או אם תרצו מצפצפת על החוק. 
עוד מצא המבקר ליקויים בהסדרת פעילותן של חברות להתייעלות אנרגטית, לאחר שמשרד האנרגיה לא הקים קרן אשראי למתן הלוואות לחברות להתייעלות אנרגטית, וליקויים בהסדר להפחתת ביקושים לחשמל. 
ועל זה נאמר כל המוסיף גורע...
 
קריאה נעימה
 

 


פי.סי.חץ