דבר העורף קול אייר גיליון מאי 2015

דבר העורף קול אייר גיליון מאי 2015

“אני מקווה שתקופתי במשרד תתאפיין בתגליות גז טבעי ונפט נוספות, לטובת מדינת ישראל ולטובת כלכלתה וכן בחיבור לגז טבעי והבטחה של הזרמת הגז בכל רחבי הארץ”

אבי אובליגנהרץ
 
“אני מקווה שתקופתי במשרד תתאפיין בתגליות גז טבעי ונפט נוספות, לטובת מדינת ישראל ולטובת כלכלתה וכן בחיבור לגז טבעי והבטחה של הזרמת הגז בכל רחבי הארץ”, אמר שר האנרגיה והתשתיות יובל שטייניץ עם כניסתו לתפקיד החדש. כמי שהקים בזמנו את ועדת ששינסקי ואף פנה לאחרון בבקשה לשמש כיועצו המיוחד, הבהיר שטייניץ כי מחובתו לדאוג לכך שהגז הטבעי אכן יגיע בסופו של דבר לצרכנים.
“אני שואף לעשות את הדבר הנכון למען האזרחים. אנחנו כאן כדי לעודד ולפתח את השוק. לשמור על האיזון בין טובת המדינה ואזרחיה לבין השקעה של החברות בחיפוש ובפיתוח שדות הגז הטבעי”.
אכן  מילים כדורבנות ובואו נקווה שלא יוותרו בסופו של דבר רק על הנייר כפי שמלמד ניסיון העבר. עבודה רבה וחשובה מצפה לשר שהצהיר על עצמו כי הגיע עם “האנרגיות הדרושות” לניהול אחד המשרדים אולו היותר אפורים אבל חשובים מבחינה כלכלית.
בואו נקווה שהניסיון הרב שצבר שטייניץ בקריירה הפוליטית שלו ובמשרד האוצר במיוחד, יסייעו לו באתגר נוסף ולא פחות חשוב עליו אמון משרדו: השלמת הרפורמה במשק החשמל והגדלת כמות ייצור האנרגיה הפרטית והידידותית לסביבה על חשבון חברת החשמל.
כחלק אינטגרלי מה ,OECD-ישראל מחויבת להקטין משמעותית את זיהום הסביבה, להגדיל את השימוש במקורות אנרגיה ירוקים ולחתור לחיסכון ולהתייעלות באנרגיה. בואו נעניק את האשראי הדרוש לשר החדש ונקווה שהוא יצליח במשימתו. אחרי הכל הצלחתו היא הצלחתנו.
 
קריאה נעימה


פי.סי.חץ