דבר עורך Cool Air  - גיליון יוני 2008

דבר עורך Cool Air - גיליון יוני 2008

אם הגופים שממונים על חקיקה ואכיפה במדינה, אינם מסוגלים לתת דוגמא ומצפצפים שוב ושוב על התקנות והחוקים שקבעו בעצמם, אל להם לבוא בטענות לאזרחים שנוהגים כמוהם.

אבי אובליגנהרץ

החורף השחון שעברנו והשוקת השבורה שאליה הגיע משק המים בישראל, הביא את ממשלת ישראל סוף-סוף להכרה, כי יש להכריז על תוכנית חירום רבת תקציב כדי להתמודד עם משבר המים.

במסגרת התוכנית אמורה הממשלה להקצות 120 מיליון שקלים כדי לעודד חיסכון בשימוש במים, וכן תקצה 915 מיליון שקלים לקידום מפעלי השבת מי קולחין (ביוב) ב-5 השנים הקרובות ולהגדלת כמות המים המותפלים בישראל בהדרגה עד 750 מיליון קוב לשנה. כיום, אגב, מותפלים 138 מיליון קוב בלבד. את שאר פרטי התוכנית שאושרה לאחרונה, הנכם מוזמנים לקרוא בעמ' 36 בגיליון.

עוד לא יבשה הדיו על הידיעה שהוציא משרד התשתיות הלאומיות בנושא החשוב וכן על הצהרת מנהל רשות המים פרופ' אורי שני על כך שבמידה וגם החורף הבא יהיה שחון ייתכן ונאלץ לייבש את כל הגינות והדשאים במדינה והנה התבשרנו כי בכנסת כנראה לא שמעו על כך. לראיה, בגינת בית המחוקקים שלנו פועלות ממטרות המים באמצע היום, בניגוד גמור לתקנות האוסרות על השקיה פרטית וציבורית בין השעות 7:00-19:00. יתרה מזאת, גם הרשויות המקומיות לא ממש שמעו על התקנות כפי שניתן להיווכח שוב ושוב ברחבי הארץ.

אם הגופים שממונים על חקיקה ואכיפה במדינה, אינם מסוגלים לתת דוגמא ומצפצפים שוב ושוב על התקנות והחוקים שקבעו בעצמם, אל להם לבוא בטענות לאזרחים שנוהגים כמוהם.

שיהיה קיץ נעים וממוזג לכולנו.

 

קריאה נעימה

אבי אובליגנהרץ
 


פי.סי.חץ