דבר עורך Cool Air  - גיליון ינואר 10

דבר עורך Cool Air - גיליון ינואר 10

אנו נמשיך לעדכן אתכם מידי חודש בחודשו והמתרחש בתחומי האנרגיה, מיזוג האוויר ואיכות הסביבה בישראל ובעולם. נקפיד, כבעבר, לשמש שופר לכולם, ולא רק ככלי לחברות ולשחקנים הגדולים בענף. קבוצת "קול אייר" – הירחון, האתר, הניוזלטר והעיתון הדיגיטאלי, ימשיכו להוביל א

אבי אובליגנהרץ

לאור כניסתנו לשנה אזרחית חדשה ברצוני לאחל לכל אחד ואחד מקוראינו ולקוחותינו שנת עסקים ברוכה, פורייה ומוצלחת הרבה יותר מהשנה היוצאת, שהיתה מהקשות בעשרים השנה האחרונות.

אנו נמשיך לעדכן אתכם מידי חודש בחודשו והמתרחש בתחומי האנרגיה, מיזוג האוויר ואיכות הסביבה בישראל ובעולם. נקפיד, כבעבר, לשמש שופר לכולם, ולא רק ככלי לחברות ולשחקנים הגדולים בענף.
קבוצת "קול אייר" – הירחון, האתר, הניוזלטר והעיתון הדיגיטאלי, ימשיכו להוביל את תחום האנרגיה בישראל.

לא נירתע מניסיונות ניגוח של מקצת ממתחרינו. נהפוך הוא, תחרות לגיטימית מקדמת את הענף כערוץ תקשורתי, מקצועי, משפיע ודומיננטי, זוהי אחת ממטרותינו העיקריות


קריאה נעימה
זהר בן דוד
עורך אחראי


פי.סי.חץ