דבר עורך Cool Air  - גיליון אוגוסט 2008

דבר עורך Cool Air - גיליון אוגוסט 2008

התבשרנו כי הועדה לביקורת המדינה החליטה על הקמת ועדת חקירה בנושא משבר משק המים. השנה נגרעה כמות של מאות מיליוני מ"ק ממקורות המים של המדינה, ומפלס הכנרת יגיע קרוב למטר מתחת לקו האדום התחתון. בכדי להתמודד עם המצב החמור במשק המים, הרשות הממשלתית למים

אבי אובליגנהרץ
רגע לפני שאנו מורידים לדפוס את הגיליון שבו אתם מחזיקים כעת ובוהתרשמנו מהעלייה המרשימה של 45% במכירות המזגנים בישראל השנה, התבשרנו כי הועדה לביקורת המדינה החליטה על הקמת ועדת חקירה בנושא משבר משק המים. השנה נגרעה כמות של מאות מיליוני מ"ק ממקורות המים של המדינה, ומפלס הכנרת יגיע קרוב למטר מתחת לקו האדום התחתון. בכדי להתמודד עם המצב החמור במשק המים, הרשות הממשלתית למים ולביוב הכינה תכנית חירום, שמטרתה להוציא את משק המים מן המשבר הקשה שבו הוא מצוי. כצפוי, התוכנית אושרה על ידי מהממשלה, ועכשיו לאחר שכיסו את ישבנם, מקבלי ההחלטות יכולים לחזור לשגרת יומם. ואני שואל מדוע בכלל מדינה שממתגת את עצמה לכמעצמה בתחום טכנולוגיות המים, נאלצת להגיע למצב הזה? כל ילד יכול לספר לכם שאנחנו ממוקמים באזור מדברי ממועט משקעים וכל מי שיש לו קצת הגיון בראשו, יאמר שהכתובת היתה על הקיר אבל רק נבחרי העם ומשרתי הציבור משום מה לא ראו אותה... לא היה צריך לחכות לחורף שחון במיוחד כמו החורף האחרון, כדי להחליט להשקיע 12 מיליארד שקל בפיתוח משק המים בשנים הקרובות. לא היתה כל מניעה להקים 5 מתקני התפלה כבר לפני 20 שנה ולהשקיע למשל במתקני השבת קולחים, הרבה לפני המשבר הנוכחי. אבל מה לעשות שאצלנו תמיד מתעוררים בדקה ה-90 ועדיין נסמכים על ניסים. על כך נאמר מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא.
קריאה נעימה אבי אובליגנהרץ


פי.סי.חץ