דבר העורך קול אייר גיליון אפריל 2012

דבר העורך קול אייר גיליון אפריל 2012

כרגיל אצלנו, הכתובת הייתה על הקיר ואנו האזרחים נאלץ לעמוד בכישלון המתמשך של מי שהתנער מהאחריות בלי כחל וסרק

אבי אוליגנהרץ
משרד האנרגיה והמים נערך בימים אלה לקמפיין תקשורתי רחב שנועד להכין את הציבור ולרתום אותו למאבק בהקטנת ביקושי החשמל בקיץ הנוכחי לאור בצורת החשמל ההולכת ומסתמנת. 
הכרזת חברת הגז המצרית, על ביטול הסכם אספקת הגז הטבעי עם ישראל, שיחקה לידיהם של ראשי משק האנרגיה המקומי, הללו קפצו על ההזדמנות כמוצאי שלל ואימצו את ההודעה ואת השיבושים שחלו באספקת הגז בשנה וחצי האחרונות כעלה תאנה משמעותי להסתרת המחדלים שלהם במשבר החשמל הממשמש ובא.
הגדיל לעשות שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, שיצא בקריאה לראשי החברות הגדולות במשק להכניס את החברה בראשה הם ניצבים להתייעלות וחיסכון בחשמל בהיקף של 10% והבהיר כי "הבצורת הצפויה היא סימפטום למחלת אי ביצוע החלטות ממשלה".
השר ציין עוד בגאווה כי מדובר במשבר בר חלוף לאור כניסתן לתמונה של תחנות הכוח הפרטיות והפיתוח של משק הגז הטבעי בארץ, אבל "שכח" משום מה לציין כי הוא זה שבשלוש השנים האחרונות לא הצליח לקדם מבעוד מועד את הקמת תחנות הכוח החסרות ולתת לנושא עדיפות לאומית, נכשל בקידום הקמת המתקן לקליטת הגז הטבעי בצפון מישור החוף ואשר אמור לקלוט את הגז מקידוח תמר ונמנע מנקיטת צעדים נוספים למניעת הקטסטרופה המיותרת המסתמנת.
כרגיל אצלנו הכתובת הייתה על הקיר ואנו האזרחים נאלץ לעמוד בכישלון המתמשך של מי שהתנער מהאחריות בלי כחל וסרק.
תנחומינו הכנים למשפחתו של רונן קם ז"ל, מו"ל ירחון "אקלימטון", עם לכתו בטרם עת של אדם מרשים זה. יהי זכרו ברוך!
קריאה נעימה
אבי אובליגנהרץ
 


פי.סי.חץ