דבר העורך קול אייר גיליון ספטמבר 2012

דבר העורך קול אייר גיליון ספטמבר 2012

נתוני חברת החשמל מראים כי הצריכה הממוצעת בחודשי הקיץ רשמה עלייה של כ-9% והסתכמה ב-1429 קוט"ש

אבי אובליגנהרץ
חשבונות החשמל במגזר הביתי בחודשים יוני-יולי זינקו בשיעור של כ-35% והגיעו לממוצע של כ-841 שקל למשק בית פר חודשיים, לעומת 625 שקל בעת המקבילה ב-2011.
המחסור בגז טבעי, התדלדלות מאגר ים תטיס והאילוץ להשתמש בסולר ומזוט, היקרים פי חמש מהגז הטבעי, הקפיצו את תעריפי החשמל בד בבד עם הגידול בצריכת החשמל.
צריכת החשמל שלנו במחצית הראשונה של השנה עלתה בכ-10% והסתכמה
ב-27.2 מיליארד קוט"ש, לעומת 24.7 מיליארד קוט"ש בתקופה המקבילה אשתקד.
נתוני חברת החשמל מראים כי הצריכה הממוצעת בחודשי הקיץ רשמה עלייה של כ-9% והסתכמה ב-1429 קוט"ש. את העלייה בצריכה ניתן לייחס לכמות הרבה של החמסינים בהשוואה לקיץ 2011, שהיה קל יחסית, אבל גם לעובדה שהקמפיין ההסברתי המסיבי לחיסכון בחשמל בקרב המגזר הביתי לא נחל הצלחה.
ראשי משק האנרגיה והחשמל חלקו אומנם שבחים לציבור על התגייסותו לשינויים בצריכה בגין בצורת החשמל, אולם, כאמור, המציאות מלמדת שהצריכה רק עלתה ולמרות שאין עדיין נתונים הרי שתוכנית "חסכת הרווחת" לא הניבה את התוצאות המקוות.
לאור העובדה כי מחכה לנו בצורת חשמל נוספת בשנה הבאה, טוב יעשו מקבלי ההחלטות שלנו אם יערכו מבעוד מועד לנושא ולא ישימו את כל יהבם על כתפי הצרכנים.
קריאה נעימה
אבי אובליגנהרץ


פי.סי.חץ