דבר העורך קול אייר גיליון אוקטובר 2012

דבר העורך קול אייר גיליון אוקטובר 2012

למרות שהאורות האדומים הבהבו זמן רב, מקבלי ההחלטות טרם עשו את הנדרש מהם להתאמת משק החשמל לצרכי המדינה

אבי אובליגנהרץ
דו"ח מבקר המדינה מצייר תמונה קשה המצביעה על כך שמשרד האנרגיה והמים, רשות החשמל ושאר הנוגעים בדבר נמנעו, מנימוקים שונים, מיישום החלטות הממשלה בנוגע לשינוי המבני במשק החשמל.
ישראל ניצלה בנס בקיץ האחרון מקריסת רשת החשמל, הרבה בזכות התנהגותם הנבונה של הצרכנים, אבל עד כמה אפשר לבנות על רצונם הטוב של האחרונים? משק החשמל משווע לרפורמה ולמדיניות ארוכת טווח שיתווה משרד האנרגיה ואשר תוביל לביטחון אנרגטי. ראשי המשרד מרבים לדבר על ביטחון אנרגטי, אבל לא הניחו את היסודות לכך: קביעת היקף והרכב מערך הייצור, קביעת תמהיל הדלקים הרצוי וכדומה.
שלא לדבר על כך שהשר הממונה נמנע משימוש בזכות הוטו שמקנה לו החוק, על אישור רישיונות להקמת תחנות כוח פרטיות שיביאו לעודף כושר ייצור, ולחילופין להקטין את ההספק של התחנות שתידרש חברת החשמל להקים לפי תוכנית הפיתוח. ההימנעות עשויה להוביל לכך שהצרכנים יאלצו בסופו של דבר לשלם על כושר עודף של ייצור חשמל שאינו נחוץ למדינה, ויתבטא בהוצאות מיותרות של מיליארדי שקלים בייצור החשמל.
יש רק לקוות שמי שיחליף את שר האנרגיה לנדאו בעקבות הבחירות, יהיה אמיץ דיו לעשות את השינויים הנדרשים.
קריאה נעימה
אבי אובליגנהרץ


פי.סי.חץ