הזמנה לוועידה השנתית לחסכון והתייעלות

הזמנה לוועידה השנתית לחסכון והתייעלות

יום ב' | 11.02.2013 | כפר המכביה

מנחה: ד''ר עומרי מורג, סמנכ''ל גדיר הנדסה