הכנס הבינלאומי השנתי ה 12 של ענף המזון

הכנס הבינלאומי השנתי ה 12 של ענף המזון

לקראת כנס המזון 2013

save the date 11-12.6.2013