הושג הסכם למימון היערכות לדליפות מהקידוחים בים

הושג הסכם למימון היערכות לדליפות מהקידוחים בים

בעקבות לחצים שהפעיל המשרד להגנת הסביבה, נחתם לאחרונה הסכם עם האוצר לפיו יוקצו 22 מיליון שקלים להיערכות מדינת ישראל לטיפול בזיהום מהקידוחים בים. ההסכם הושג לאחר שהמשרד להגנת הסביבה איים כי לא יתמוך בוועדות התכנון בהקמת קידוחי נפט לחופי ישראל.
התקציב שיועבר למשרד ישמש להקמת שתי תחנות למניעת זיהום ים בחיפה ובאשקלון שיפעלו 24 שעות, 7 ימים בשבוע. בנוסף, התקציב מתוכנן לשמש לרכישת שתי ספינות ייעודיות ללחימה בזיהום ים. ספינות אלה הן בעלות אמצעים לשאיבת דלק מהים ויכולת גרירה ושהייה ארוכת טווח בים הפתוח. מלבד זאת, יירכש גם ציוד נוסף לטיפול בזיהומי ים משמן.


פי.סי.חץ